Gå til hovedindhold

Pas på naturen

Læs mere om Pas på naturen i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Bygge- og beskyttelseslinjer beskytter omgivelserne

  Naturbeskyttelsesloven bygge- og beskyttelseslinjer skal beskytte de nærmeste omgivelser ved havet, søer, åer, skove, fortidsminder og kirker.

  Mange fortidsminder er fredede

  I Aarhus Kommune har vi mange værdifulde, fredede fortidsminder – fx gravhøje og diger.

  Natura 2000 i Aarhus

  Natura 2000-områder er internationale naturbeskyttelsesområder. Vi har fire områder i Aarhus Kommune.

  Bekæmp de uønskede planter

  Nogle planter spreder sig så voldsomt, at de er til skade for naturens mangfoldighed. Hvis planterne er unaturligt indført af mennesker og udgør et problem for andre arter, kalder vi dem invasive.

  Hvem vedligeholder vandløbene?

  Aarhus Kommune vedligeholder de offentlige vandløb, mens det er den enkelte lodsejers ansvar at vedligeholde de private vandløb.

  Skal du lave eller pleje et vandhul?

  Hvis du vil etablere eller restaurere et vandhul, skal du først have tilladelse fra kommunen.

  Vedligehold dine dræn og grøfter

  Problemer med vand på ejendomme skyldes ofte dårligt vedligeholdte dræn eller grøfter. Som ejer skal du være opmærksom på, at du ifølge vandløbsloven selv skal vedligeholde dem.

  Er der beskyttet natur på din ejendom?

  Hvis der er natur på din ejendom, der er beskyttet af bestemmelserne i § 3 i Naturbeskyttelsesloven, må du ikke ændre på naturtilstanden i området.

  Skal du ændre på et vandløb?

  Hvis du skal ændre i eller omkring et vandløb, skal du først have en tilladelse fra Aarhus Kommune.

  Find bygge- og beskyttelseslinjer, Natura 2000-områder, stier m.m.

  På kortet kan du blandt andet se, hvor der er beskyttelseslinjer og fredede områder. Du kan også finde stier, hvis du vil planlægge en tur ud i det grønne.

  Vil du søge om kystbeskyttelse?

  I dag skal du søge om kystbeskyttelse hos Teknik og Miljø.

  Bruger du metaldetektor i naturen?

  Hvis du vil bruge en metaldetektor i naturen i Aarhus, er der en række regler, du skal kende.

  Sidst opdateret: 10. oktober 2023