Gå til hovedindhold

Mange fortidsminder er fredede

I Aarhus Kommune har vi mange værdifulde, fredede fortidsminder – fx gravhøje og diger.

 • Læs op

Indhold

  Fortidsminder er et levn fra de mennesker, der har beboet og opdyrket landet før os. En del fortidsminder ligger under jorden og er derfor skjulte, mens andre er synlige og kan ses i landskabet. 

  Fortidsminderne varierer fra det monumentale og unikke til det mere ydmyge og almindelige. Gravhøjene udgør langt den største gruppe fredede fortidsminder, men der er også mange dysser og jættestuer. 

  Køkkenmøddinger og vigtige oldtidsbopladser mv. kan også være fredet, selvom de ikke syner af meget på jordoverfladen. Endelig er flere anlæg fra nyere tid fredet, fx forsvarsanlæg og mindesmærker, sten- og jorddiger kan også være fredet.

  De synlige fortidsminder som gravhøje, forsvarsanlæg og bautastene er automatisk fredet som følge af museumsloven. Enkelte af minderne kan også være fredet efter bygningsfredningsloven. 

  Andre typer fortidsminder, fx bopladser, veje, broer eller mindesmærker kan fredes ved, at Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt deres tilstedeværelse til ejeren.

  Mange af fortidsminderne er omgivet af en 100 meter beskyttelseslinje. 

  Læs mere om fortidsminderne i Pas på din gravhøj

  Bilag til museumsloven


   

  Sidst opdateret: 20. juni 2024