Gå til hovedindhold

Vedligehold dine dræn og grøfter

Problemer med vand på ejendomme skyldes ofte dårligt vedligeholdte dræn eller grøfter. Som ejer skal du være opmærksom på, at du ifølge vandløbsloven selv skal vedligeholde dem.

 • Læs op

Indhold

  Grundejere oplever af og til, at der står vand på deres ejendom. Stigende regnmængder kan betyde vand på terrænet i kortere perioder. Er problemet længerevarende, kan det skyldes dårligt vedligeholdte grøfter eller tilstoppede eller sammenfaldne drænledninger.

  Dræn og grøfter er vandløb ifølge vandløbsloven, og de er opdelt i private og offentlige vandløb.

  Hvem vedligeholder hvad?

  De private vandløb skal lodsejerne selv sørge for at vedligeholde. Drænledninger og grøfter er ofte private vandløb, hvor lodsejerne altså selv har ansvaret for vedligeholdelsen. Aarhus Kommune tager sig af de offentlige vandløb.

  Fejl i drænet?

  Hvis du har en mistanke om, at en rørledning ikke fungere, skal du selv undersøge det for fejl. Vi har udarbejdet en vejledning, der fortæller, hvad du kan gøre, hvis du oplever problemer med afvandingen.

  Vejledning til at undersøge rørledningen.

  Sidst opdateret: 3. juni 2024