Gå til hovedindhold

Bruger du metaldetektor i naturen?

Hvis du vil bruge en metaldetektor i naturen i Aarhus, er der en række regler, du skal kende.

 • Læs op

Indhold

  Du skal altid have grundejerens tilladelse til at benytte metaldetektorer i naturen.

  Aarhus Kommune tillader kun brug af metaldetektorer uden særskilt tilladelse på Vestereng. 

  Du må ikke bruge metaldetektorer på de øvrige kommunale grønne områder, beskyttede naturområder, i skovene og andre naturarealer. Det gælder også for privatejede naturarealer, hvor Aarhus Kommune er myndighed. Kontakt Teknik og Miljø, hvis du er i tvivl om de enkelte områder.

  Begrundelsen er, at Aarhus Kommune ikke ønsker, at græs, plantedække og skovbundsvegetationen bliver forstyrret, da områderne kan være bevokset med værdifulde, sjældne arter.

  Det er ikke lovligt at gå med metaldetektor i klitter og klitfredede arealer.

  Langs strandene, hvor der er vegetationsdække, eller hvor strandbredden er så lille, at strandkanten er tæt på skoven, tillader Aarhus Kommune ikke at gå med metaldetektor. Det drejer sig især om strandene syd for Aarhus.

  Der er mange beskyttede, fredede fortidsminder såvel som velbevarede skjulte fortidsminder. Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at gå med metaldetektor indenfor en afstand af to meter fra fredede fortidsminder og gravhøje jf. museumsloven § 29f.

  Læs mere her

  Hvis du finder danefæ, har du pligt til at aflevere det til Nationalmuseet, Moesgård Museum eller andre kulturhistoriske museer med arkæologisk ansvarsområde, da danefæ tilhører staten.

  Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside her

  Læs mere om sikring af fortidsminder og genstande fra fortiden, herunder danefæ, på Nationalmuseets hjemmeside her

  Sidst opdateret: 3. juni 2024