Gå til hovedindhold

Den grønne investeringspulje

 • Læs op

Indhold

  Klimaudfordringen er vor tids ubetinget største udfordring. Vi har som by og bysamfund brug for nye løsninger og teknologier, der kan bidrage til den grønne omstilling – og bidrage til realiseringen af Aarhus’ klimamål og klimaambitioner.

  Aarhus Byråd har derfor som pilotprojekt besluttet at etablere en grøn investeringspulje på i alt 3,5 mio. kr., der kan medfinansiere aarhusianske virksomheders arbejde med udvikling, test og/eller demonstration af nye grønne løsninger. Løsninger der på sigt kan komme alle kommunens borgere til gavn.

  Der er tale om risikovillig kapital, og puljen kan alene støtte projekter og løsninger, der kan være med til at sikre en mere grøn og bæredygtig kommunal drift- og serviceproduktion og kan bidrage til realiseringen af klimamålene for Aarhus - som bysamfund og som virksomhed/organisation. Der kan maksimalt ydes et tilskud på 250.000 kr. i medfinansiering. 

  Puljens styregruppe består af stadsdirektør, Martin Østergaard Christensen, (formand) og direktør for Teknik og Miljø, Henrik Seiding.

  Der kan søges støtte til aarhusianske virksomheders arbejde med udvikling, test og/eller demonstration af nye grønne løsning, der har en positiv klimaeffekt på Aarhus Kommunes drifts- og serviceområder.

  For at søge midler fra den grønne investeringspulje skal du kontakte et af sekretariatets medlemmer, som nok skal hjælpe dig videre.

  Her et par overvejelser, du kan gøre dig, inden du tager kontakt:

  • Hvordan kan mit projekt bidrage til en grøn omstilling?
  • Hvordan kan mit projekt spille sammen med en kommunes kerneopgaver?
  • Hvordan kommer projektet Aarhus’ borgere til gavn?

  Vi glæder os til at høre mere om dig og din idé.

  Her kan du se listen over projekter, den grønne investeringspulje har bevilget midler til.

  Mere bæredygtig og klimavenlig måltidsproduktion 
  Et samarbejde mellem virksomhederne LOOP Food Lab og Restaurant Domestic, samt Aarhus Kommune.

  Fra organisk affaldsslam til bioolie, -gas og -kul
  Et samarbejde mellem virksomheden Organic Fuel Technology, Aarhus Vand og Kredsløb ( Tidligere AffaldVarme Aarhus ).

  Etablering af eldreven CO2 varmepumpe hos Harlev Varmeværk
  Et samarbejde mellem virksomheden FENAGY A/S og Kredsløb ( Tidligere AffaldVarme Aarhus)

  Batteriteknologi til optimeret brug af solcellestrøm 
  Et samarbejde mellem virksomheden VisBlue og Aarhus Kommunes afdeling for Bygninger, Drift og Vedligeholdelse i Teknik og Miljø.

  Effektivisering af el-ladestandere ved brug af live data fra sensorer 
  Et samarbejde mellem Aarhus Kommune og virksomhederne Papp og Clever.

  Energioptimering og forebyggelse af nedbrud i køleenheder 
  Et samarbejde mellem virksomheden CoolHeat Engineering og magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, herunder Ernæringsklyngen samt Vikærgården, Plejehjemmet Sifsgaard og Plejehjemmet Ceres.

  RefurbishBike – den ansvarlige miljø-, klima-, genbrugskriger – på cykelstien i Aarhus
  Et samarbejde mellem virksomheden RefurbishBike og Aarhus Kommune.

  Genbrug af byggematerialer - Fra loppemarkedssalg til storskala
  Et samarbejde mellem virksomheden GreenDozer, Aarhus Kommune og en række samarbejdspartnere fra byggeriet.

  Automatiserede Scope 3 klimaregnskaber 
  Et samarbejde mellem virksomhederne Konsido og GreenSurvey samt Aarhus Kommune.

  Test af klimavenlig ost i Aarhus Kommunes køkkener
  Klimavenlige oste-alternativer færdigudvikles og testes i et samarbejde mellem startup-virksomheden PlanetDairy og tre forskellige køkkener i Aarhus Kommune.

  Biopladen – et bionedbrydelig og CO2-negativt alternativ til konventionelle spånplader
  Et samarbejde mellem virksomhederne Biopladen, Horn Bordplader og Daarbak Group, samt Aarhus Kommune.

  Her ser du medlemmerne af sekretariatet for den grønne investeringspulje:

  Michael Allermann
  Udviklingskonsulent
  Erhverv- og Bæredygtig Udvikling, Borgmesterens Afdeling
  M +45 2920 8098, E: mcha@aarhus.dk

  Caroline Langergaard
  Udviklingskonsulent
  Erhverv- og Bæredygtig Udvikling, Borgmesterens Afdeling
  M +45 2134 9614, E: lancar@aarhus.dk

  Elinor Bæk Thomsen
  Programkonsulent 
  Klima og Energi, Teknik & Miljø
  M +4185 7511, E: elbt@aarhus.dk

   

  Sidst opdateret: 22. marts 2024