Gå til hovedindhold

Automatiserede Scope 3 klimaregnskaber

 • Læs op

Indhold

  Projektet har til formål at videreudvikle systemløsningen Konsido CO2-focused Procurement Optimization (Konsido CPO). Løsningen giver offentlige myndigheder og private virksomheder et AI-baseret analyseværktøj til at prioritere, hvordan regeringens reduktionsmål indenfor offentlige indkøb bedst kan nås og til løbende at følge op på, om de valgte indsatser virker. Det er den aarhusianske virksomhed Konsido, der står bag Konsido CPO.

  Særligt vil Konsido CPO fremadrettet understøtte en delvis automatisering af de Scope 3 klimaregnskaber, som vil blive fundamentet for mange organisationers klimaregnskaber fremadrettet.

  Konsido CPO kategoriserer ved hjælp af kunstig intelligens (AI) automatisk og løbende alle indkomne fakturaer i ca. 1.000 indkøbskategorier med særlig fokus på den offentlige sektors forbrugsmønstre. Dernæst evaluerer systemet for hver indkøbskategori Scope 3 CO2-udledningen og vurderer optimeringsmulighederne for hver indkøbskategori baseret på ekspertviden, der er dokumenteret i Konsido CPO Potentialedatabasen. Dette leder til konkrete forslag til bæredygtighedsindsatser, der bør prioriteres.

  Der findes i dag ikke andre AI-baserede analyseværktøjer, der på samme måde understøtter regeringens reduktionsmål ift. klimagasser og standardiserer analyser på tværs af offentlige myndigheder og private virksomheder. Alternativet er manuelle, ad hoc-baserede analyser, som eksempelvis leveres af rådgivende ingeniører og revisorer.

  Aarhus Kommune/Indkøb og Udbud har allerede indgået et samarbejde med Konsido omkring anvendelsen af Konsido CPO. Midlerne fra den grønne investeringspulje skal imidlertid bruges til at udbygge samarbejdet mhp. yderligere at styrke løsningens faglige og tekniske fundament, så der skabes skalerbare løsninger. Dette vil både være til fordel for Aarhus Kommune og for øvrige myndigheder, der har interesse i at kunne udarbejde Scope 3 klimaregnskaber baseret på Konsido CPO.

  Der er også indgået samarbejde den Aarhus-baserede virksomhed GreenSurvey, der er eksperter i Life-cycle Assessment-analyser og detaljerede klimaberegninger. De skal bistå udviklingen og dokumentationen af Scope 3 beregningerne.

  Sidst opdateret: 12. september 2023