Gå til hovedindhold

Genbrug af byggematerialer - fra loppemarkedssalg til en professionel storskala model

 • Læs op

Indhold

  Virksomheden GreenDozer, Aarhus Kommune og en række samarbejdspartnere fra byggeriet, vil med dette projekt skabe grundlaget for samling og optimering af værdikæden indenfor genbrug af byggematerialer. Det er en forudsætning for byggeriets bæredygtige omstilling, at udbuddet af brugte byggematerialer øges væsentligt, og at materialerne gøres digitalt tilgængelige.

  Hermed opnås at genbrugte byggematerialer i praksis bliver et reelt alternativ for både professionelle (B2B) og offentlige aktører (B2G) i stedet for køb af nyt, og at der skabes mulighed for at efterspørge og planlægge med genbrug i større byggeprojekter. En arkitekt kan ikke tegne en bygning med genbrugte byggematerialer, uden at vide hvilke materialer der er til rådighed – og uden at have tilstrækkeligt materiale til rådighed.

  For at opnå den nødvendige kritiske masse i markedet, og skabe common practice for genbrug i byggebranchen, skal der etableres velfungerende hubs, som indeholder brugte byggematerialer, der ellers ville blive til affald.

  I dag køres byggematerialerne fra nedrivning og renovering ofte langt for at blive lagt på lager, hvis dette vælges frem for bortskaffelse. Ofte ligger egnede oplagringsmuligheder tættere på, men fravælges fordi de eks. ejes af konkurrenter.

  Dette projekt vil levere en markedsmodel, hvor alle aktører - ejere af hubs, nedrivere, logistikvirksomheder, håndværkere, ejendomsinvestorer og andre interessenter - kan bidrage til den samme værdikæde, ved at anvende samme hubs, it-system(er) og arbejdsprocesser. Helt konkret giver markedsmodellen alle professionelle mulighed for at levere brugte byggematerialer til nærmeste fysiske hub uanset ejer, for derved at mindske transporten betydeligt – både transport fra renovering/nedrivning til hub, og transport fra hub til køber. Samtidig muliggør markedsmodellen, at køber kan indkøbe brugte byggematerialer fra forskellige hubs på samme ordre, da alle hubs anvender samme it-system.

  Markedsmodellen giver endvidere Aarhus Kommune og andre mulighed for at etablere egen hub, i det it-systemer giver adgang til et fælles netværk med andre hubs defineret i markedsmodellen.

  For at de fysiske hubs skal kunne fungere, skal de have fælles IT-systemer, hvilket dækker over digitalt lagersystem, pakke-setup og transportsystem. Projektet vil i markedsmodellen levere metode til delingen af disse systemer i de fysiske hub-samarbejder. Dette vil understøtte materialernes håndtering i -og tilknytning til, en online markedsplads, som sikrer materialernes synlighed, og hermed bliver materialerne slutteligt brugbare for arkitekter og planlæggere i en større professionel skala.

  Projektgruppen består af:

  • GreenDozer
  • Rådgivende Ingeniørfirma Søren Jensen
  • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
  • Best Practice Advisory ApS
  • Hass & Wedel I/S
  • SiteHub ApS
  • KINGO KARLSEN A/S
  • P. OLESEN OG SØNNER A/S
  • G. TSCHERNING A/S
  • Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger
  Sidst opdateret: 12. september 2023