Gå til hovedindhold

Center for Forebyggelse og Rehabilitering

I Center for Forebyggelse og Rehabilitering (CFR) er opgaven rettidigt at hjælpe borgerne, så de hurtigst muligt og i størst mulig grad bliver selvhjulpne. Det sker ved at bringe borgerne tættere på beskæftigelse, tættere på en stabil hverdag eller på anden vis tættere på at mestre eget liv.

 • Læs op

Indhold

  Vi tilbyder forebyggende og rehabiliterende indsatser i form af fællesskaber og individuelle forløb og varetager det koordinerende myndighedsansvar for borgere over 30 år i ressourceforløb. 

  Psykiatriens Hus tilbyder rådgivning til voksne med psykisk sårbarhed og/eller sociale problemer, og der er mulighed for overnatning fra én dag ad gangen op til max 3 dage med en brugerstyret kontrakt for borgere, som oplever en krise i tilværelsen. Tilbuddet gives efter Servicelovens § 82.
  Recoveryskolen ligger også i huset, og her er målet er at lave undervisning, der er relevant og vedkommende for alle.

  I Åben Fleksibel Rådgivning - Sønder Allé kan borgere med handicap eller psykiske udfordringer komme direkte fra gaden og få rådgivning og hjælp i forhold til deres udfordringer.
  Tilbuddet gives efter Servicelovens § 82.

  Rehabiliteringsforløbene omfatter undervisning, gruppeforløb og praktiske øvebaner. Indsatsen tilrettelægges ofte i samarbejde med beskæftigelsesindsatsen efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
  Tilbuddene gives efter Servicelovens § 104 og Lov om specialundervisning for voksne.

  Social- og Psykiatrivagten er en åben telefonrådgivning med mulighed for udrykning til borgere i akutte situationer. Tilbuddet er åbent alle dage hele året kl. 16-24.

  Ressourceforløbene omhandler det koordinerende myndighedsansvar og den beskæftigelses-, sundheds-, uddannelses- og socialrettede indsats for borgere på 30+. Indsatsen hører under Jobcentret.

  Tilbuddene om fællesskaber findes på Kultur- og kontaktsted Kragelund samt Værkstedet Rørdrumvej.

  Kultur- og kontaktstedet drives efter Servicelovens § 104, og er et åbent fællesskab med fokus på fælles aktiviteter, som skal styrke borgerens kompetencer personligt, socialt og fagligt.
  Værkstedet Rørdrumvej drives efter Servicelovens § 103 og 104. På værkstedet udføres mange forskellige opgaver i samarbejde med borgerne - lige fra madlavning til reparation af cykler og biler. Arbejdet giver indhold og mening i hverdagen, og på Værkstedet er der samtidig mulighed for at møde andre, indgå i relationer og opbygge netværk.

  Med undtagelse af ressourceforløb er vores indsatser lettilgængelige, så vi kan give den rette hjælp hurtigt og før problemerne vokser sig alt for store.