Gå til hovedindhold

Rehabilitering for psykisk sårbare voksne

Rehabiliteringsforløb for borgere over 18 år med en psykisk sårbarhed - med eller uden diagnose.

 • Læs op

Indhold

  Rehabiliteringsforløb tilbyder forløb for psykisk sårbare borgere over 18 år - med eller uden diagnose.

  I vores forløb kan du afklare, afprøve og udvikle dine færdigheder og kompetencer med det formål at få øget bevidsthed omkring egne ressourcer og barrierer samt udvikle strategier, der kan være hjælpsomme i din hverdag, i dit arbejdsliv eller i dit studieliv.

  Forløbene kan være en del af din afklaring til job, uddannelse eller dit forsørgelsesgrundlag, hvis du har en sag i Jobcentret. I så fald skal dit forløb godkendes af din jobkonsulent, og der vil være et samarbejde, så dit forløb bliver sammenhængende og koordineret.

  I forløbene bliver der arbejdet med dine personlige og sociale ressourcer og barrierer med det mål, at det bliver nemmere for dig at tackle de udfordringer, som din psykiske sårbarhed giver dig. Vi arbejder også med dine personlige mål for forløbet - det gøres i samarbejde med din kontaktperson i Rehabiliteringsforløb.

  Du skal være indstillet på at ville forandring ved at arbejde aktivt med dine mål i en gruppesammenhæng, hvor der deles og sparres i gruppen.

  Vi tilbyder

  • Undervisning 
  • Gruppeforløb 
  • Praktiske øvebaner

  Under hvert forløb kan du læse mere om indholdet på de enkelte kurser samt datoer og tidspunkt for undervisning/deltagelse.

  Infomøder

  Vi afholder løbende infomøder, hvor alle interesserede kan deltage. Læs mere nedenfor.

  Visitation

  Du skal visiteres til vores forløb. Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte en visitator på vores visitationstelefon og aftale tid til en samtale.

  Praktiske øvebaner

  Praktiske øvebaner giver dig mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab.

  Gruppeforløb

  I gruppeforløbene deler du erfaringer og viden med andre, der er i en livssituation, som ligner din.

  Undervisning

  Du kan bruge undervisningen til at blive klogere på dig selv og bedre til at håndtere en hverdag med psykiske vanskeligheder.

  Infomøder

  Vi holder løbende infomøder, hvor du kan komme og høre om, hvilke tilbud vi har i Rehabiliteringsforløb.

  Recoveryskolen i Psykiatriens Hus

  Al undervisning i Recoveryskolen i Psykiatriens Hus fokuserer på at flytte sig i livet og skabe håb, velbefindende, forandring og nye handlemuligheder – kort sagt at blive klogere på dig selv og livets processer. Alle kurser er gratis, alle kan deltage, og det kræver ingen henvisning.

  Lovgrundlag

  Vores tilbud gives efter Servicelovens § 104 og Lov om Kompenserende specialundervisning for voksne.

  Sidst opdateret: 19. juli 2024