Gå til hovedindhold

Rehabilitering for psykisk sårbare voksne

Rehabiliteringsforløb for borgere over 18 år med en psykisk sårbarhed - med eller uden diagnose.

 • Læs op

Indhold

  Rehabiliteringsforløb tilbyder forløb for psykisk sårbare borgere over 18 år - med eller uden diagnose.

  I vores forløb kan du afklare, afprøve og udvikle dine færdigheder og kompetencer med det formål at få øget bevidsthed omkring egne ressourcer og barrierer samt udvikle strategier, der kan være hjælpsomme i din hverdag, i dit arbejdsliv eller i dit studieliv.

  Forløbene kan være en del af din afklaring til job, uddannelse eller dit forsørgelsesgrundlag, hvis du har en sag i Jobcentret. I så fald skal dit forløb godkendes af din jobkonsulent, og der vil være et samarbejde, så dit forløb bliver sammenhængende og koordineret.

  Rehabiliteringsforløb tilbyder forløb inden for:

  • Undervisning
  • Gruppeforløb
  • Praktiske øvebaner

  Du skal visiteres til vores forløb. Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte en visitator på vores visitationstelefon og aftale tid til en samtale.

  Praktiske øvebaner for borgere over 18 år med psykisk sårbarhed

  Praktiske øvebaner giver dig mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab.

  Gruppeforløb for borgere over 18 år med psykisk sårbarhed

  I gruppeforløbene deler du erfaringer og viden med andre, der er i en livssituation, som ligner din.

  Undervisning for voksne med psykisk sårbarhed

  Du kan bruge undervisningen til at blive klogere på dig selv og bedre til at håndtere en hverdag med psykiske vanskeligheder.

  Infomøder og visitation

  Vi holder løbende infomøder, hvor du kan komme og høre om, hvilke tilbud vi har i Rehabiliteringsforløb.

  Recoveryskolen i Psykiatriens Hus

  Al undervisning i Recoveryskolen i Psykiatriens Hus fokuserer på at flytte sig i livet og skabe håb, velbefindende, forandring og nye handlemuligheder – kort sagt at blive klogere på dig selv og livets processer. Alle kurser er gratis, alle kan deltage, og det kræver ingen henvisning.

  Lovgrundlag

  Vores tilbud gives efter Servicelovens § 104 og Lov om Kompenserende specialundervisning for voksne.

  Du kan hente vores kataloger her