Gå til hovedindhold

Åben Fleksibel Rådgivning (ÅFR) - Sønder Allé

Åben Fleksibel Rådgivning – Sdr. Allé er for dig, der er 18 år eller ældre, har en psykisk sårbarhed, et handicap eller sociale udfordringer. Her kan du få rådgivning, vejledning og støtte, inden udfordringerne vokser sig for store.

 • Læs op

Indhold

  Herunder kan du læse mere om tilbuddene i Åben Fleksibel Rådgivning.

  Åben Fleksibel Rådgivning – Sdr. Allé er et selvvisiterende tilbud, og vi har derfor ingen lange ventetider.

  Vi kan hurtigt tilbyde dig tid til en samtale, hvor vi sammen finder ud af, om du har brug for en enkelt samtale, flere samtaler eller måske et lidt længere individuelt forløb, som kan have en varighed på max 6 måneder.

  Vi kan blandt andet vejlede dig i følgende:

  • Håndtering af hverdagen
  • Sociale forhold
  • At finde vej i systemet
  • Finde indhold i hverdagen
  • Økonomiske spørgsmål.

  Vi tilbyder Åben Dialog netværkssamtaler, når det giver mening for dig og dit netværk.

  Du er velkommen til at komme forbi i vores åbningstid, ringe til os eller sende en mail. Du behøver ikke lave en aftale på forhånd.
  Du kan se vores åbningstider under "Kontakt". 

  Vi deler desuden adresse med Frivilligcenter Aarhus. Derfor kan vi nemt bygge bro til et tilbud i frivilligt regi, hvis vi sammen finder ud af, at det er det, du har behov for. Se mere under Eksterne links.

  Vi har også et tæt samarbejde med borgervejlederen inden for socialområdet og Den Sociale Retshjælp. Se mere under Eksterne links.

  Her kan du få hjælp og støtte til post/e-boks, kontakt til offentlige myndigheder, "her-og nu-støtte" m.m.

  FoRUM Støttecafé er en del af Åben Fleksibel Rådgivning – Sdr. Allé. 

  Vores café henvender sig til de borgere, som selv er i stand til at opsøge hjælp, og som ikke behøver en mere omfattende indsats, men som med jævne mellemrum kan have brug for støtte.
  Du skal være indstillet på at være i rum med andre, og du skal tale og forstå dansk eller engelsk.

  I åbningstiden tirsdag tilbyder vi også hjælp på arabisk.

  Du kan få hjælp til post/e-boks, kontakt til offentlige myndigheder, økonomi, "her-og-nu-støtte" samt støtte og vejledning til at komme i gang med en fritidsaktivitet eller finde et socialt fællesskab. 

  Når du er indskrevet i FoRUM, kan du møde op i caféens åbningstider - tirsdag kl. 10-12 og torsdag kl. 14-16. Indskrivning sker efter en faglig vurdering. Du kan kontakte os for at høre mere om muligheden for at blive indskrevet. 

  I FoRUM Støttecafé vil der i tæt samarbejde med foreningsvejlederne være et særligt fokus på at støtte din deltagelse og overgang til det civile samfund.

  Information

  Frivillige tilbud og kommunale tilbud supplerer hinanden godt. Derfor samarbejder vi med frivillige organisationer om at tilbyde dig flere muligheder for hjælp.

  Åben Fleksibel Rådgivning – Sdr. Allé deler adresse med Frivilligcenter Aarhus. Det gør, at vi bedre kan bygge bro til hinandens tilbud og etablere samarbejde på tværs.

  Hvis du er nysgerrig på de frivillige tilbud kan du læse mere under Frivilligcenter Aarhus under Eksterne links. 

  Åben Fleksibel Rådgivning – Sdr. Allé tilbyder forebyggende indsatser til borgere fra 18 år og op med en baggrund i psykisk sårbarhed, handicap eller andre sociale udfordringer.

  Vi tilbyder ”her og nu” rådgivning, vejledningsforløb og socialpædagogiske indsatser – blandt andet i forhold til:

  • Udvikling af færdigheder
  • Håndtering af hverdagen
  • Sociale problemer
  • Indhold i hverdagen
  • Økonomi
  • Hjælp til at finde rundt i ”systemet”.

  Vi bygger desuden bro til relevante frivillige tilbud, gruppeforløb og andre forskellige tilbud i Aarhus Kommune.

  Du er velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du ønsker at drøfte en borger med os. I vores åbningstid er det også muligt at henvende sig sammen med borgeren og høre mere om vores tilbud.

  Åben Fleksibel Rådgivning er selvvisiterende, og der er tale om indsatser, der tilbydes borgerne og dermed ikke bevilgede indsatser. Det indebærer, at der ikke er nogen klagemulighed, hvis vi ikke kan tilbyde borgeren en indsats.

  Målgruppe

  Borgere kan tilbydes forløb ud fra blandt andet følgende kriterier:

  • At der ikke er tale om en betydelig nedsat funktionsevne eller behov for omfattende eller langvarig støtte.
  • At der ikke er behov for løbende relationel støtte (ud over konkret støtte til en given udfordring).
  • At det vurderes, at indsatsen kan afsluttes inden for max 6 måneder, som er den øvre varighed for indsatser efter § 82.
  • At borgeren helst skal kunne klare sig uden støtte efter endt § 82 indsats, så indsatsen kun er forebyggende i forhold til behov for yderligere støtte.
  • At der ikke er tale om et mønster, hvor der tegner sig et behov for kontinuerlig og/eller tilbagevendende støtte til samme, gentagne udfordringer, idét den forebyggende indsats kun kan tilbydes én gang.

  Lovgrundlag

  Åben Fleksibel Rådgivning er etableret efter Servicelovens § 82a, b og d.

  • § 82a: Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte. 
  • § 82b: Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte.
  • § 82d: Hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige.

  § 82c, som omhandler sociale akuttilbud, findes i Psykiatriens Hus - Overnatningspladserne og Social- og Psykiatrivagten.
  Læs mere om Psykiatriens Hus under Eksterne links.