Gå til hovedindhold

Hjælp i hverdagen

Her kan du læse om de mange muligheder borgere i Aarhus Kommune har for at få hjælp og støtte i hverdagen.

 • Læs op

Indhold

  Pjecen ”Sammen om et bedre liv”, som du finder her på siden, henvender sig i første omgang til borgere med information om de mange forskellige tilbud, der findes – både i kommunalt regi, men i lige så høj grad fra foreninger og frivillige i civilsamfundet. Derudover kan pjecen også anvendes af fagfolk, der arbejder med området.

  Du finder tidsfrister for visitation sidst i pjecen ”Sammen om et bedre liv”.

  Personlig pleje

  Hvis du ikke kan klare din personlige pleje selv, kan du få hjemmehjælp. Aarhus Kommune tilbyder hjælp til fx bad, toiletbesøg og hudpleje.

  Praktisk hjælp

  Hvis du ikke selv kan klare praktiske ting i hverdagen, kan du søge om at få hjemmehjælp. Når du har søgt, vil du blive tilbudt vejledning, samt et træningsforløb med evt. brug af hjælpemidler, så du bedst muligt kan klare praktiske ting i hverdagen.

  Hjemmeplejen Aarhus Kommune

  Vi tilbyder kompetent og omsorgsfuld hjælp. På dine præmisser.

  Forebyggende hjemmebesøg

  Et forebyggende hjemmebesøg er en fortrolig samtale i dit hjem med en forebyggelseskonsulent. Samtalen handler om det, der er vigtigt for dig for at bevare et godt seniorliv.

  Madservice

  Aarhus Kommune kan tilbyde dig hjælp og støtte til mad og måltider. Hjælpen afhænger af, hvad du selv kan klare, hvad du via træning og hjælpemidler kan blive i stand til at klare, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med.

  Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

  Se, hvilke muligheder der er for orlov eller økonomisk støtte, hvis du gerne vil passe en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

  Afløsning og støtte

  Hvis du har et stort pleje- og omsorgsbehov og bliver passet af en pårørende, kan din pårørende være meget bundet til hjemmet og have svært ved at komme hjemmefra eller få tid til sig selv. I den situation kan din pårørende søge om at få afløsning i hjemmet eller støtte uden for hjemmet, dvs. på et dagcenter eller en korttidsplads.

  Klippekort og Plustid i hjemmeplejen

  Alle borgere i Aarhus Kommune, der modtager varig pleje, får et tilbud om ekstra hjælp oveni. Der er to kategorier for denne ”ekstra hjælp”: Plustid eller Klippekort.

  Private leverandører

  Her på siden kan du se en oversigt over de leverandører, der er godkendt af Aarhus Kommune til at levere pleje og/eller praktisk hjælp.

  Post til døren

  Har du et fysisk eller psykisk handicap, der gør, at du ikke selv kan hente din post, kan du søge kommunen om at få leveret posten til din hoveddør.

  Sikker mobildialog med din kontakt i Aarhus Kommune

  I Aarhus Kommune passer vi godt på dine personoplysninger. Det betyder bl.a. at vi ikke må have løbende dialog med borgere via usikre kanaler som SMS og mail.

  Nødkald

  Et nødkald er et elektronisk apparat, der gør det muligt for dig at tilkalde akut hjælp, hvis du pludselig får behov for det.

  Sidst opdateret: 30. november 2023

  Dokumenter