Gå til hovedindhold

Madservice

Aarhus Kommune kan tilbyde dig hjælp og støtte til mad og måltider. Hjælpen afhænger af, hvad du selv kan klare, hvad du via træning og hjælpemidler kan blive i stand til at klare, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med.

 • Læs op

Indhold

  Har du svært ved at blive ved med at klare madlavningen, kan du sammen med din borgerkonsulent se på, hvilke muligheder der er. Sammen finder I det rette tilbud til dig. Det kan fx være at få din middagsmad leveret i dit hjem
  Hvis du har brug for eller er ordineret specialkost, vil din borgerkonsulent sørge for, at du bliver visiteret til den form for diætkost, som du har brug for.

  Hvis du bevilges madservice vil du få hovedmåltidet leveret af en af kommunens godkendte leverandør. 

  Godkendte leverandører:

  Det Danske Madhus, læs mere på: www.detdanskemadhus.dk eller tlf.: 70 70 26 46 hverdage mellem kl. 08.00 og 16.00.

  Hvis du ikke ønsker at benytte Det Danske Madhus kan du få udstedt et fritvalgsbevis. Læs om dette i næste punkt.

  Som et alternativ til kommunens godkendte leverandør har du mulighed for at søge om et fritvalgsbevis.

  Fritvalgsbeviset giver dig mulighed for at vælge en anden leverandør end kommunens godkendte leverandør af madservice. 

  Hvis du ansøger om fritvalgsbeviset, vil en medarbejder fra kommunen drøfte din situation med dig, for at sikre at du er i stand til at administrere ordningen eller har andre, der kan administrere ordningen for dig. Vurderes det, at det ikke er tilfældet, kan din ansøgning blive afvist.

  Du eller dine pårørende skal selv lave en aftale med en CVR-registeret virksomhed som for eksempel en kro, restaurant eller lignende, som ønsker at producere og levere mad til dig, og som er indforstået med Aarhus Kommunes krav til madordningen.

  • Du vil få udleveret et fritvalgsbevis, som du og din madleverandør skal udfylde. Du skal også aftale en dato for opstart af madordningen med din leverandør. Når fritvalgsbeviset er udfyldt, skal Aarhus Kommune have det retur. Fritvalgsbeviset er ikke gyldigt, før det er returneret til Aarhus Kommune.
  • Du eller din pårørende skal selv administrere din madordning, herunder bestilling og afbestilling til leverandøren (eksempelvis ved indlæggelse) og betaling af regninger for evt. merpris.
  • Du eller din pårørende skal kunne tage imod maden, når leverandøren ankommer. I skal aftale et leveringstidspunkt på dagen og hvordan maden skal leveres, fx om maden skal stilles på middagsbordet eller i køleskabet. I skal også aftale en beskedfrist, hvis der er dage, hvor du ikke skal leveret mad, fx hvis du skal på ferie eller bliver syg.

  Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du altid kontakte Visitationen forinden, så du kan få udstedt et nyt fritvalgsbevis.

  Tilskud og betaling

  Det kommunale tilskud til madordningen vil være det samme, uanset om du vælger Det Danske Madhus eller en fritvalgsbevisordning. I 2024 har madordningen en værdi af 81,00 kr. inkl. moms, som er den pris Aarhus Kommune skal betale til Det Danske Madhus for en hovedret med udbringning. Da der er en egenbetaling på 61 kr. pr. hovedret, vil det vil sige, at fritvalgsbevisets værdi svarer til et tilskud på op til 20,00 kr. pr. måltid. Hvis du vælger en madordning, som koster mere end fritvalgsbevisets værdi, skal du selv betale merprisen.

  Eksempel

  Du vælger at købe et hovedmåltid med udbringning ved den lokale slagter til samlet 95 kr. Da fritvalgsbevisets værdi udgør 81 kr., skal du selv betale 14 kr. direkte til slagteren. Derudover vil du blive opkrævet 61 kr. i egenbetaling. Din samlede betaling bliver derfor 75 kr. Visitationen til madservice giver dig altså en besparelse på 20 kr., hvilket er det kommunale tilskud (95 -75) = 20 kr.

  Leverandøren sender en regning til kommunen på dine bestillinger op til fritvalgsbevisets værdi.

  Hvis du ønsker at søge om madservice kan du skrive til os sikkert via linket til højre. Du kan også kontakte Sundhed og Omsorgslinjen på telefon 87 13 16 00.

  Når vi visiterer til madservice, lægger vi bl.a. vægt på, at du ikke selv kan lave mad, om du har vægttab eller risiko herfor, om du har væsentligt nedsat appetit, eller om der er andre særlige ernæringsmæssige hensyn.

  Der er egenbetaling på madservice og prisen fastsættes hvert år af Byrådet. Hvis du bor i eget hjem eller i ældrebolig, koster en hovedret 61,00 kr. om dagen, og en forret eller en dessert koster 21,00 kr. om dagen (2024). Du skal kun betale for de måltider du har bestilt.

  Selve betalingen sker månedsvis ved en modregning i din pension. Modtager du ikke pension, får du tilsendt et girokort fra kommunen.

  Sidst opdateret: 3. maj 2024