Gå til hovedindhold

Personlig pleje

Hvis du ikke kan klare din personlige pleje selv, kan du få hjemmehjælp. Aarhus Kommune tilbyder hjælp til fx bad, toiletbesøg og hudpleje.

 • Læs op

Indhold

  Hvilken hjælp du kan få, afhænger af, hvad du selv kan, hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med, eller om du måske i stedet for kan benytte diverse hjælpemidler. Vi planlægger hjælpen sammen med dig.

  Du bliver altid tilbudt træning eller rehabilitering før personlig pleje. Formålet med hjælpen er, at du kan komme til klare dig selv mest muligt.

  Hvis der, selv med støtte, træning og hjælpemidler, alligevel er ting, du ikke selv kan klare, kan en borgerkonsulent visitere dig til personlig pleje. Sammen med dig vil borgerkonsulenten vurdere dine ressourcer og behov, og sammen beslutter I, hvilke former for støtte du har brug for.

  Du kan fx få hjælp til:

  • bad
  • toiletbesøg
  • hudpleje
  • mundpleje
  • af- og påklædning
  • at spise og drikke
  • besvarelse af nødkald

  Et nødkald er et elektronisk apparat, der gør det muligt for dig at tilkalde akut hjælp, hvis du pludselig får behov for det.

  Du kan blive visiteret til et nødkald, hvis du bor i eget hjem eller i ældrebolig, og hvis du har lidelser, der medfører alvorlige sygdomsanfald eller svære svimmelhedsanfald. Det er en forudsætning, at dit behov for hjælp ikke kan planlægges, og at du ikke kan benytte en mobil eller flytbar telefon.

  I ældreboliger er der som oftest installeret et nødkald. Bor du i ældrebolig eller i eget hjem, er det altid en individuel vurdering der afgør, om du kan få nødkald.

  Hvis du bor i plejebolig, er der altid installeret et nødkald.

  Du kan blive visiteret til et nødkald i en begrænset periode, eksempelvis efter en hospitalsindlæggelse.

  Når du bruger et nødkald, aftaler du med personalet, hvornår de skal komme. Hvis personalet ikke kan få kontakt med dig, efter at du har aktiveret nødkaldet, vil du få hjælp hurtigst muligt.

  Du kan blive visiteret til et nødkald ved at kontakte Sundhed og Omsorgslinjen på telefon 87 13 16 00.

  Hvis du bor i eget hjem eller i en ældrebolig, kan du vælge, om du vil have hjælpen fra dit folkehus eller fra et af de private firmaer, som er godkendt af kommunen. Hvis du bor på et plejehjem, får du hjælpen herfra.

  Læs mere om de private leverandører

  Læs mere om Aarhus Kommunes hjemmepleje

  Ansættelse af egen hjælper

  Du kan vælge en slægtning eller en anden person til at udføre den hjælp, du er bevilget. Vedkommende skal godkendes af kommunen og bliver ansat af dit lokalområde.

  Har du mere end 20 timers pleje og/eller praktisk hjælp om ugen, kan du få udbetalt et kontant tilskud til en hjælper, du selv ansætter. Ordningen er forbundet med en række betingelser, bl.a. vedr. opgaven som arbejdsleder og arbejdsgiver.

  Se kontaktoplysninger til højre her på siden.

  Du kan læse mere om feriegæst i Aarhus Kommune på siden her:

  Feriegæst i Aarhus Kommune

  Sidst opdateret: 15. august 2023