Gå til hovedindhold

Hvem kontakter jeg ved spørgsmål om spildevand eller kloak?

Læs mere om, hvem du skal kontakte med spørgsmål om spildevand eller kloak i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Spildevandsområdet er opdelt i myndighedsbehandling og drift.

  Du skal kontakte Aarhus Kommune, hvis du skal søge om;

  Du skal kontakte Aarhus Vand A/S, hvis du;

  • har spørgsmål om det offentlige kloaknet
  • vil rapportere et problem med den offentlige kloak
  • har brug for at vide, hvor kloakstikket på din grund ligger

  Kontakt Aarhus Vand her

  Ofte stillede spørgsmål

  Søger du en kloakplan over din ejendom, kan du muligvis finde den i Ejendomsarkivet. Her finder du alle de dokumenter, kommunen har modtaget for din ejendom. Hvis kloakplanen ikke ligger her, er Aarhus Kommune ikke i besiddelse af den, men vi anbefaler, at du kigger alle dokumenterne igennem, da kloakplanen kan gemme sig iblandt dem.

  Besøg Ejendomsarkivet her

  Findes kloakplanen ikke, eller er den ikke retvisende, kan du hyre en kloakmester til at kortlægge matriklens kloaksystem. Vi gør opmærksom på, at dette arbejde er for grundejeres regning.

  Der er fire overordnede måder, hvorpå regn- og spildevand håndteres fra en ejendom:

  • Åbent land hvor du skal håndtere spildevand via et privat spildevandsanlæg og selv håndtere regn- og overfladevand.

   Læs om spildevand i åbent land her

  • Spildevandskloakeret, hvor du skal tilslutte spildevand til Aarhus Vands offentlige spildevandssystem og selv håndtere regn- og overfladevand.

   Læs om spildevandskloakering her

  • Fælleskloakeret, hvor regn- og spildevand føres i samme ledning i offentlig vej, men som på sigt skal separatkloakeres.

  • Separatkloakeret (adskillelse af regn- og spildevand), hvor alt spildevand ledes til spildevandssystemet, og regn- og overfladevand enten kan tilsluttes offentlig regnvandsledning eller ved tilladelse helt eller delvist kan nedsive på din egen matrikel. 

   Læs om separatkloakering her

   Læs mere om nedsivning her.

  I Aarhus Kommunes digitale spildevandsplan kan du se, hvordan du skal håndtere regn- og spildevand på din grund.

   

  Det er dit ansvar som grundejer at sikre dig, at kloakken fungerer forsvarligt på din egen matrikel, og at regn- og spildevand håndteres korrekt ifølge spildevandsplanen.

  Spørgsmål vedrørende selve kloakarbejdet på din private grund skal du tage i samråd med en autoriseret kloakmester.

  Ligeledes skal kloakarbejde, der udføres på din ejendom, laves af en autoriseret kloakmester.

  Se om din kloakmester er autoriseret på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

  Besøg Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside her.

  Når regn- og overfladevand samler sig på veje og stier, er det som udgangspunkt ejeren af vejen, der er ansvarlig for afledningen af vandet.

  For private veje er det altså den private vejejer, der skal sikre sig, at vejafvandingen fungerer, og at der søges de korrekte tilladelser til tilslutning eller udledning af regnvandet.

  Kommunale veje administreres og driftes af Vejdriften. De kan kontaktes på vejdrift@mtm.aarhus.dk

  Flere ejendomme har ikke en opdateret afløbskode i BBR. Dette opdages typisk i forbindelse med et hussalg. Afløbskoden oplyser, hvordan hhv. regn- og spildevand håndteres. Særligt i forbindelse med ejendomshandler er det interessant at få rettet afløbskoden, så den er retvisende.

  Det er dit ansvar som grundejer at sikre dig, at oplysningerne i Bygnings- og Boligregisteret er korrekte.

  Afløbskoden i BBR rettes til "Separatkloakeret", når kommunen har modtaget en færdigmelding fra autoriseret kloakmester eller en kloakplan, som viser, at alt regn- og spildevand fra ejendommen er helt adskilt og tilsluttet hhv. regn- og spildevandsstikket.

  For ejendomme, der ligger i spildevandkloakeret opland, rettes BBR til "Spildevandskloakeret", når Aarhus Kommune modtager færdigmelding fra autoriseret kloakmester eller en kloakplan, som viser, at alt spildevand er tilsluttet offentlig spildevandsledning.

  Ønsker du at rette afløbskoden på din ejendom i BBR, skal du fremsende en færdigmelding, kloakplan eller udtalelse fra autoriseret kloakmester til klimaogvand@mtm.aarhus.dk. Afløbskoden rettes først, når kommunen har modtaget dokumentation for kloakarbejdet.

   

  I Aarhus Kommunes Spildevandsplan (2021-2026) oplyser vi om, hvornår adskillelsen af fællessystemet (separatkloakering) er planlagt i offentlig vej. Når regn- og spildevand er adskilt i vejen, er det grundejers ansvar at adskille på egen matrikel og tilslutte til de nye stikledninger.

  Du kan læse mere om adskillelse af regn- og spildevand, og hvad det etyder for dig her

  Sidst opdateret: 1. februar 2024