Gå til hovedindhold
Klima, energi og forsyning
Teknik og Miljø

Spildevandsplan

Med Spildevandsplan 2021-2026 udpeger Aarhus Kommune i samarbejde med Aarhus Vand en række konkrete strategier og indsatsområder for håndtering af spildevand og regnvand.

 • Læs op

Indhold

  Spildevandsplanen beskriver de eksisterende spildevandsforhold og indeholder en samlet oversigt for de planlagte aktiviteter, investeringer og strategier på spildevandsområdet. 

  Det er et mål, at vandforvaltningen skal ske bæredygtigt samtidig med, at vi i stigende grad anvender ressourcer og producerer energi. Vi skaber gode byrum med blå og grønne rekreative kvaliteter samtidig med, at vi klimatilpasser og får skabt tid og plads til vandet. 

  Den nye plan fastlægger også rammerne for, hvordan borgere, virksomheder og bygherrer skal håndtere regn- og spildevand på egen grund, ligesom den beskriver minimumskrav til rensning af husspildevand i områder uden for det kloakerede område, kaldet det åbne land. 

  Klik her for at se den digitale spildevandplan

  Med dette udgangspunkt er der gennem et udviklingsprojekt støttet af VUDP udviklet en drejebog: ”Aarhusmetoden til klimatilpasning af den eksisterende by”.

  Med metoden gennemføres klimatilpasningen som en integreret del af Aarhus Vands kloakprojekter, når beregninger viser, at det samfundsøkonomisk er en god investering, eller hvis der er tale om at beskytte vitale samfundsmæssig funktioner og værdier (hotspots), som vist på figuren herunder.

  Med metoden klimatilpasses for vand, der strømmer af fra offentlige arealer, mens oversvømmelser, der udelukkende stammer fra private arealer, som udgangspunkt skal forebygges og håndteres af grundejer selv.

  Metoden er ved at blive taget i anvendelse i Åbyhøj og Viby, og vil blive justeret efterhånden som der evalueres og opnås ny læring på de projekterne.

  Her kan du downloade "Aarhusmetoden for klimatilpasning af den eksisterende by".

  Sidst opdateret: 13. oktober 2023