Gå til hovedindhold

Spildevand i det åbne land – privat spildevandsløsning

Der er flere ting, du skal være opmærksom på, hvis du har en ejendom uden for et kloakeret område - der er for eksempel forskellige krav til rensning.

 • Læs op

Indhold

  Ejendomme beliggende i det åbne land omfatter ejendomme uden for de kloakerede områder i kommunen. Husholdninger og erhverv i det åbne land skal etablere private spildevandsanlæg til at håndtere spildevand.

  Du skal have tilladelse fra Aarhus Kommune til at udlede eller nedsive husspildevandet fra din ejendom.

  Tilladelsen afhænger af kravet til rensning på din ejendom, mængden af spildevand og i tilfælde af nedsivning, grundvandets sårbarhed og den lokale geologi.

  Anlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester.

  Søg om spildevandsanlæg her

  Du skal bruge dit MitID.

  Ansøgning om samletank

  Ansøgningsskemaet om samletank sendes til klimaogvand@mtm.aarhus.dk

  Når dit private spildevandsanlæg er etableret, skal den ansvarlige kloakmester færdigmelde anlægget og vedhæfte en plantegning over det udførte kloakarbejde.

  Færdigmelding af kloakarbejde

  Kravene til rensning af spildevand er afhængige af, i hvilket område din ejendom er placeret.

  Der er krav til øget rensning af husspildevand, hvor det ledes til særlige følsomme vandløb, søer og fjorde. Områderne i Aarhus Kommune inddeles i: 

  • Områder, der er følsomme overfor organisk materiale (rensekrav O)
  • Områder, der er følsomme overfor organisk materiale og fosfor (rensekrav OP)
  • Områder uden særlig følsomhed.

  Du kan ved at følge dette link se kravene til spildevandsrensning på din ejendom. Du kan enten søge på din adresse i øverste venstre hjørne under "søg" eller bruge zoom knappen.

  Bundfældningstank, nedsivningsanlæg, minirenseanlæg er eksempler på private spildevandsanlæg, som du kan bruge til rensning af spildevand fra din husholdning.

  Du skal være opmærksom på, at ikke alle private spildevandsanlæg opfylder alle rensekrav.

  Du kan få en hurtig præsentation af forskellige rensemetoder og hvilke rensekrav, de opfylder her:

  Rensning af spildevand i det åbne land

  Se mere om spildevand uden for kloakerede områder på Miljøstyrelsens hjemmeside

   

  Der er i visse tilfælde mulighed for at søge om afdragsordninger og minimumsfrister i forbindelse med etablering af spildevandsløsninger i det åbne land.

  • Du kan søge om afdragsordning og minimumsfrist i sager, hvor der bliver varslet påbud om etablering af spildevandsløsninger i det åbne land.
  • Du kan ikke søge om afdragsordning om minimumsfrist ved påbud om kloakering.  

  Læs mere om afdragsordning og minimumsfrist her

  Søg om afdragsordning og minimumsfrist her

  Se vejledningen til ansøgningen om afdragsordning og minimumsfrist her

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023