Gå til hovedindhold

Spildevand og regnvand

På denne side kan du blandt andet finde informationer om adskillelse af regn- og spildevand, hvordan du håndterer dit regnvand og hvilke krav der stilles til private spildevandsanlæg.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Kommunes overordnede plan for håndteringen af spildevand og regnvand, er beskrevet i Spildevandsplanen 2021-2026.

   

  Hvem kontakter jeg ved spørgsmål om spildevand eller kloak?

  Læs mere om, hvem du skal kontakte med spørgsmål om spildevand eller kloak i Aarhus Kommune her.

  Adskillelse af regn- og spildevand

  Regn- og spildevand skal i to forskellige ledningssystemer. Det skal blandt andet reducere risikoen for oversvømmelser.

  Spildevandskloakering

  Sanitært spildevand skal tilsluttes Aarhus Vand A/S' kloaksystem.

  Spildevand i det åbne land – privat spildevandsløsning

  Der er flere ting, du skal være opmærksom på, hvis du har en ejendom uden for et kloakeret område - der er for eksempel forskellige krav til rensning.

  Regnvand – hvad gør jeg med det?

  Som bygherre eller privatperson er der flere muligheder for, hvordan du kan håndtere dit regnvand. Fælles for dem alle er, at der skal ansøges hos Aarhus Kommune før projektet påbegyndes.

  Offentlige, private og fællesprivate spildevandsanlæg

  Læs mere om offentlige, private og fællesprivate spildevandsanlæg i Aarhus Kommune her.

  Færdigmelding af kloakarbejde

  I forbindelse med kloakarbejder på egen matrikel/grund er der tre parter involveret med forskellige pligter.

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023