Gå til hovedindhold

Tilskud til tandpleje

Du kan få tilskud til alle former for tandpleje, både forebyggende og behandlende, hvis du modtager ydelser efter aktivloven svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

 • Læs op

Indhold

  Hvem kan få tilskuddet?

  Hvis du modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har du ret til tilskud, hvis du modtager en ydelse, som svarer til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  Så meget kan du få i tilskud

  Der ydes ikke tilskud til den del af udgiften, som er dækket via Sygesikringen Danmark eller andre forsikringsordninger.

  Disse former for tandpleje kan du få tilskud til

  Tilskuddet omfatter alle former for forebyggende og behandlende tandpleje. Det kan fx være forebyggende tandbehandling, almindelig tandbehandling eller mere omfattende tandbehandling. Der ydes ikke tilskud til kosmetiske behandlinger.

  Sådan søger du

  Når du selv har betalt 600 kroner til tandbehandling i det kalenderår, hvori du søger, og udgiften er under 10.000 kroner, kan du blot aflevere regningen på ydelsescentret. For at få bevilling skal du dokumentere, at du selv har betalt 600 kroner i indeværende kalenderår.

  Hjælp til dækning af egenbetaling

  Du kan søge om hjælp til dækning af egenbetalingen. Det er ydelsescentret, der vurderer om du kan få hjælp.