Gå til hovedindhold

Orientering om kommunens mulighed for at yde tilskud til tandbehandling fra 1. juni 2018

Regionen har opsagt deres overenskomst med de praktiserende tandlæger med virkning fra 1. juni 2018 (tandlægeoverenskomsten).

 • Læs op

Indhold

  Der er i stedet vedtaget en særlov, som er trådt i kraft 1. juni 2018 (Lov nr. 235 om tandpleje til voksne i privat praksis mv.)

  Loven medfører, at voksne borgere omfattet af sikringsgruppe 1 og 2 kan gå til tandlægen, som de hele tiden har gjort det, og at man som borger er berettiget til tilskud fra Regionen, som man hele tiden har været det. Forudsætningen herfor er dog at den tandlæge man har fået behandling hos ikke er udtrådt af den nye ordning, samt at tandlægen er godkendt af Regionen.

  En praktiserende tandlæge, der indtil den 1. juni 2018 har været omfattet af tandlægeoverenskomsten, kan fortsat yde tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud af regionen, med mindre tandlægen skriftligt meddeler regionen, at vedkommende udtræder af ordningen.

  De praktiserende tandlæger, som udtræder af den ved lov indførte ordning, har pligt til aktivt at informere sine patienter herom. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal tandlægerne også informere deres patienter om betydningen af deres udtræden for de borgere, som kan søge kommunen om tilskud til deres egenbetaling af tandlægebehandlingen.

  Kommunen kan efter ansøgning yde hjælp til visse borgeres egenbetaling til tandbehandling efter forskellige regelsæt. Læs mere om dine muligheder for at søge hjælp til tandbehandling i pjecen Hjælp til tandbehandling fra Ydelsescenter Aarhus.

  Se pjecen Hjælp til tandbehandling

  Forudsætningen for at kommunen kan yde hjælp til egenbetalingen til tandbehandling er, at tandlægehjælpen leveres af tandlæger, som er godkendt af Regionen til at yde tandlægehjælp, samt at tandlægen ikke er udtrådt af den nye ordning, som er indført ved lov.

  Det betyder, at kommunen ikke vil kunne yde tilskud til borgeres egenbetaling til tandbehandling efter reglerne om almindeligt helbredstillæg, reglerne om personligt tillæg og reglerne om enkeltydelser, såfremt den tandlæge som udfører behandlingen er udtrådt af den ved lov vedtagne ordning, eller ikke er godkendt af Regionen.

  Kommunen skal derfor opfordre borgere til at forhøre sig om ovenstående hos den tandlæge, som skal behandle vedkommende. Hvis tandlægen er udtrådt af ordningen, og du ønsker at søge kommunen om hjælp til din egenbetaling til tandbehandling, henvises du i stedet til at søge tandlægehjælp hos andre praktiserende tandlæger, som er godkendt af regionen og ikke er udtrådt af ordningen.

  Sidst opdateret: 24. august 2023