Gå til hovedindhold

For grundejere

Grundejere har en række forpligtelser, som skal udføres i løbet af året som fx snerydning, renholdelse osv. Her får du et overblik over de opgaver, du som grundejer skal løse.

 • Læs op

Indhold

  Uenighed om hæk og hegn mellem grunde

  Hvis du er uenig med din nabo om hæk, hegn eller anden beplantning i skellet mellem jeres grunde, kan du bede Hegnssynet om hjælp til at afgøre sagen.

  Omklassificering til private fællesveje

  I Aarhus Kommune skal cirka 900 offentlige veje omklassificeres, så de ændrer status til private fællesveje. Se her, hvad det betyder for dig.

  Fjernvarme

  Vil du gerne have klimavenlig fjernvarme i dit hus? Se her hvordan du nemt kan skifte fra fx. oliefyr eller pillefyr til fjernvarme

  El, vand og varme

  Find information om el, vand og varme.

  Lån til tilslutningsudgifter samt vej- og kloakanlæg

  Hvis du ejer en bolig i Aarhus Kommune, har du på visse betingelser mulighed for at få lån til tilslutningsudgifter (til for eksempel fjernvarme) samt udgifter til vej- og kloakanlæg.

  Ejendomsskat

  Her kan du læse om ejendomsskat i Aarhus Kommune.

  Sommerhuse og kolonihaver

  Hvor meget må du bo i dit sommerhus? Og hvordan er reglerne for kolonihaver?

  Vejnavne og husnumre er vigtige

  Synlige og korrekte adresser er uundværlige ved ulykker, sygdom og brand, hvor ambulance, politi og brandvæsen skal finde hurtigt frem.

  Skadedyr og uønskede planter

  Læs om skadedyr og skadelige planter som Aarhus Kommune gør en indsats for bekæmpe.

  Dit ansvar som grundejer

  Som grundejer i Aarhus Kommune har du en række pligter, der skal overholdes. Læs her hvilke regler du skal følge.

  Vil du opstille en bade- eller bådebro?

  Du skal have tilladelse fra kommunen, hvis du ønsker at opstille en bade- eller bådebro.

  Er der tilbagekøbsklausul på din ejendom?

  Aarhus Kommune kan ved salget af en ejendom have aftalt en tilbagekøbsret til ejendommen. Det kan have betydning for dig, som ejer ejendommen eller en lejlighed i ejendommen.

  Er dit hus bevaringsværdigt?

  Frem mod 2025 skal alle huse opført før 1970 vurderes, om de er bevaringsværdige.

  Sidst opdateret: 16. august 2023