Gå til hovedindhold

Lån til tilslutningsudgifter samt vej- og kloakanlæg

Hvis du ejer en bolig i Aarhus Kommune, har du på visse betingelser mulighed for at få lån til tilslutningsudgifter (til f.eks. fjernvarme) samt udgifter til vej- og kloakanlæg.

 • Læs op

Indhold

  Søg om lån til tilslutningsudgifter samt vej- og kloakanlæg

  Du kan også søge om lån til tilslutningsudgifter til fx fjernvarme samt udgifter til vej- og kloakanlæg. 

  Du kan søge om lån til tilslutningsudgifter samt udgifter til vej- og kloakanlæg, hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, som I bruger til beboelse. Det gælder også, hvis der er tale om en fritidsbolig.

  For at få lånet skal du eller din ægtefælle opfylde én af disse betingelser:

  • være berettiget til folkepension
  • få udbetalt social pension
  • få delpension
  • få efterløn

  Sikkerhed

  Til sikkerhed for lånet tinglyser Aarhus Kommune et skadesløsbrev i din bolig. Aarhus Kommune betaler tinglysningsafgiften.

  Du modtager lån til tilslutningsudgifter samt vej- og kloakanlæg, når skadesløsbrevet er tinglyst.

  Renter

  Der løber årligt renter på lånet. Renten er variabel og fastsættes én gang om året.

  I 2024 er renten 3,57 %

  Rentens størrelse svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober året før.

  Tilbagebetaling

  Du skal tilbagebetale lånet, hvis du flytter, sælger ejendommen eller udlejer den.

  Hvis du flytter på plejehjem, og din ægtefælle bliver boende i ejendommen, kan lånet på visse betingelser fortsætte eller stilles i bero.

  Hvis du dør, og din ægtefælle bliver boende i ejendommen, kan din ægtefælle på visse betingelser overtage lånet. 

  Kontakt Opkrævningen for at høre nærmere.

  Fra 2024 overgår området vedrørende ejendomsskat – og dermed også lån til betaling af ejendomsskat – til Told- og Skatteforvaltningen.

  Du skal derfor kontakte Told- og Skatteforvaltningen for oplysninger om, hvordan du foretager ansøgning til lån til betaling af ejendomsskat fra 2024.

  Sidst opdateret: 24. juni 2024