Gå til hovedindhold

Uenighed om hæk og hegn mellem grunde

Hvis du er uenig med din nabo om hæk, hegn eller anden beplantning i skellet mellem jeres grunde, kan du bede Hegnssynet om hjælp til at afgøre sagen.

 • Læs op

Indhold

  Du skal sende anmodning om hegnssyn som sikker post til Hegnssynet i Aarhus Kommune. Anmodningen skal være på dansk.

  Du skal oplyse om:

  • Matrikelnummer på din ejendom
  • De forhold, som Hegnssynet skal vurdere
  • Dit ønske til løsning på uenigheden
  • Din nabos navn og adresse

  Du skal vedlægge eventuelle relevante servitutter, deklarationer, matrikelkort m.m.

  Send sikker post til Hegnssynet (borger)

  Send sikker post til Hegnssynet (virksomhed)

  Det koster 2.100 kr. (2024) at få Hegnssynet ud til åstedsforretning.

  Som regel er det den person, der taber sagen, som skal betale. Hegnssynet kan dog også træffe afgørelse om, at omkostningerne skal deles mellem dig og din nabo.

  Hvis du tilbagekalder en hegnssag, før der har været afholdt åstedsforretning, koster det 700 kr.

  Vi regulerer priserne hvert år den 1. januar.

  Hvis du ikke har råd til at betale for et hegnssyn, kan du søge Miljø- og Fødevareministeriet om hjælp til at betale sagens omkostninger.

  Hegnssynet træffer kun afgørelser i sager, hvor naboer ikke kan blive enige. Hegnssynet træffer sine afgørelser efter Hegnsloven.

  Du kan ikke få en vejledende udtalelse af Hegnssynet.

  Hvilke sager behandler Hegnssynet ikke?

  Hegnssynet behandler ikke sager om:

  • hegn, der står i en afstand af mere end 1,75 meter fra skel
  • enkeltstående træer
  • skellets beliggenhed

  Sådanne sager kan du i stedet tage op ved domstolene eller afklare med en landinspektør.

  Når Hegnssynet har modtaget din anmodning om hegnssyn, får du og din nabo besked om, hvornår der bliver afholdt en såkaldt åstedsforretning.

  Ved åstedsforretningen kigger Hegnssynet på forholdene på både din og naboens grund. I vil begge få mulighed for at fremlægge jeres synspunkter og forslag til løsninger.

  Hegnssynet vil prøve at skabe enighed mellem dig og din nabo om et kompromis. Hvis ikke det lykkes, træffer Hegnssynet en afgørelse i sagen.

  Det tager normalt to måneder for Hegnssynet at behandle en sag.

  Både du og din nabo kan klage over Hegnssynets afgørelse.

  Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du inden fire uger indbringe sagen for domstolene.

  Gå til domstol.dk

  Hegnssynet er en uvildig instans, der træffer afgørelser i uenigheder mellem grundejere med fælles skel.

  Hegnssynet består af tre personer: en formand, en plantekyndig og en bygningskyndig. 

  Hegnssynets medlemmer (2022 - 2025)

  Formand: Ole Bøgh Vinther
  Suppleant: Berit Rousing

  Medlem: Steen Bording Andersen
  Suppleant: Regitse Rans

  Medlem: Hans A. Pedersen
  Suppleant: Ib Jensen

  I Hegnsloven kan du læse om reglerne for opsætning, ændring og vedligeholdelse af hegn mellem to grunde. Reglerne gælder både fælles hegn og egne hegn.

  Hegn kan for eksempel være hække, en sammenvokset række af træer, plankeværk, hegnsmure, trådhegn, sten- og jorddiger.

  Du finder Hegnsloven på retsinformation.dk.

  Gå til retsinformation.dk

  Sidst opdateret: 2. januar 2024