Gå til hovedindhold

Er dit hus bevaringsværdigt?

Frem mod 2025 skal alle huse opført før 1970 vurderes, om de er bevaringsværdige.

 • Læs op

Indhold

  Vi vil gerne passe på vores fælles historie og de bevaringsværdier, der giver identitet til vores bydele og lokalområder. Det gør vi blandt andet ved at udpege bevaringsværdige bygninger, der er unikke for Aarhus.

  Inden vi vurderer dit hus, vil du modtage et brev i din e-boks.

  Følg med i, hvordan projektet skrider frem på kortet. Længere nede kan du læse, hvad det betyder for dig som grundejer, hvis dit hus er bevaringsværdigt, og hvad projektet går ud på herunder.

  Hvis dit hus er bevaringsværdigt, vil det sige, at husets facade er bevaringsværdigt. Det er altså alene husets ydre, der er bevaringsværdigt. Det kan f.eks. være husets originale vinduer med kitfals eller sprosser, andre originale materialer eller en særlig farvesætning. Det kan også være, at dit hus er en del af et miljø, der repræsenterer en særlig tid, som gør det bevaringsværdigt.

  Med andre ord er et bevaringsværdigt hus på den ene eller anden måde en del af vores kulturarv og -historie. Og den skal vi passe på.

  Dit hus vurderes på en skala fra 1-9. Hvis det får en værdi mellem 1 og 4, er det bevaringsværdigt og skal skrives ind i kommuneplanen.

  At et hus er bevaringsværdigt, er ikke det samme, som at det er fredet. En fredet bygning knytter sig både til husets indre og ydre og har en særlig national betydning, mens bevaringsværdigt hus udelukkende knytter sig til det ydre og har en særlig lokal eller regional betydning.

  Det er Aarhus Kommune, der udpeger og bestemmer, om dit hus er bevaringsværdigt. Det sker på baggrund af en faglig vurdering, hvor vi bruger den anerkendte SAVE-metode (Survey and Architectural Values in the Environment). SAVE-metoden er udviklet til at vurdere helheder og sammenhænge i relation til enkeltbygninger, således at vi kan udpege hvilke bygninger og bebygget miljøer, der bør omfattes af en særlig opmærksomhed i planlægning og byggesagsbehandlingen. Vi vurderer dit hus ud fra fire parametre:

  • Arkitektonisk værdi
  • Kulturhistorisk værdi
  • Miljømæssig værdig
  • Originalitet

  På hvert parameter får dit hus en værdi fra 1-9. Den samlede værdi er ikke et gennemsnit, men en vægtning af, hvad der har mest betydning.

  Vi sammenfatter vurderingen i en kort skriftlig vurdering med ovenstående parametre og fotograferer huset fra hver facade. Derfor bevæger vi os rundt om huset for at få et samlet indtryk af dit hus. Vi er særlig opmærksomme på personfølsomme data ikke fotograferes, og det er kun billeder taget fra offentlig vej, der fremvises offentligt i forbindelse med vurderingen. 

  Vi har et tæt samarbejde med Aarhus Stadsarkiv, der blandt andet bidrager med historiske beskrivelser af områder. Vil du læse stadsarkivets områdebeskrivelser, finder du dem her. 

  Du kan følge med i, hvilken bevaringsværdi dit hus har, når byrådet behandler vurderingerne. Huse og bygninger, som får en bevaringsværdi mellem 1-4, karakteriseres som bevaringsværdige og skrives ind i kommuneplanen via et kommuneplantillæg. Et kommuneplantillæg skal godkendes af Aarhus Byråd. Her vil også være en offentlig høring, hvor du har mulighed for at indsende et høringssvar. Efter byrådets vedtagelse vil alle vurderinger være tilgængelige via Aarhus Kommunes hjemmeside.

  I alt skal vi vurdere ca. 41.000 huse og bygninger i Aarhus Kommune, og det vil tage os til og med 2025.

  Vi vurderer område for område. Det vil sige, at vi f.eks. tager alle huse i Mårslet, inden vi rykker videre til Tranbjerg. Du vil modtage et brev i din e-boks med flere informationer, inden vi går i gang med at vurdere dit område.

  Hvis dit hus bliver udpeget som bevaringsværdigt i kommuneplanen, kan du stadig bygge om, bygge til og vedligeholde dit hus som hidtil efter plan- og byggelovgivningen. Aarhus Kommune kan stille særlige vilkår i forbindelse med, at du ansøger om en byggetilladelse for at sikre, at ændringerne bidrager til opretholde eller forbedre bevaringsværdien i dit hus eller miljøet.

  Hvis du ønsker at rive dit hus ned, skal du ansøge om byggetilladelse. Aarhus Kommune vil følge en bestemt procedure, inden der træffes en afgørelse. Ønsket om nedrivning vil blive annonceret offentligt med en frist for indsigelse, hvorefter der træffes en beslutning. Aarhus Kommune kan forhindre en nedrivning, hvis kommunen nedlægger et forbud efter planlovens §14 for at igangsætte en lokalplanlægning.

  Fredede og bevaringsværdige bygninger er omfattet af bygningsfredningsloven og Planloven.

  Du kan læse mere om bevaringsværdige bygninger her.

  I Aarhus Kommune er det ikke muligt at søge støtte til renovering af bevaringsværdige bygninger.

  Når vi udpeger vores bevaringsværdige bygninger får vi et overblik over kommunens mange fortællinger og unikke steder. Med andre ord giver bevaringsværdige bygninger et område karakter og er vigtige for vores fælles historie og kulturarv. Derfor er det vigtigt, at vi bevarer og passer på dem. 

  Projektet er udløst af budgetforliget 2022, hvor Aarhus Byråd besluttede, at alle bygninger opført før 1970 skal vurderes. Det betyder, at vores eksisterende register opdateres og udvides for nu også at omfatte nyere tids historie. 

  Registeret over bevaringsværdige bygninger indgår bl.a. i planlægningsopgaver såsom helhedsplaner og byggesagbehandling i Teknik og Miljø.

  Har du en historie fra dit nærområde?

  Vi modtager gerne hjælp i form af fortællinger og viden om historiske værdier fra dit nærområde. Har du særlig kendskab dit hus, dets tidligere funktion eller arkitektoniske stil hører vi gerne fra dig. Dit bidrag vil være til gavn for vores arbejde, når vi kigger på kommunens mange historiske bygninger. 

  Vi har et tæt samarbejde med Aarhus Stadsarkiv, som bidrager med historisk viden. Du kan blandt andet læse stadsarkivets beskrivelser af forskellige områder her.

  Hvilket område tilhører du?* *

  Det kan for eksempel være, at du ved, at der er bindingsværk under murstenene på dit hus, eller der har været afholdt et særligt historisk møde på din vej.

  Sådan behandler vi dine persondata

  I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

  Hvad indhenter vi og hvorfor?

  Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

  • Navn
  • Adresse og e-mailadresse

  Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

  Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

  Du kan få slettet din henvendelse

  Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

  Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

  Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

  Hvem bruger dine oplysninger

  Den dataansvarlige er:

  Plan, Byggeri og Miljø
  Teknik og Miljø
  Karen Blixens Boulevard 7
  8220 Brabrand

  Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

  Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

  Sidst opdateret: 6. maj 2024