Gå til hovedindhold

Budget 2021

Læs mere om Budget 2021 i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Et stort løft af ældreplejen og socialområdet samt en markant indsats for grøn omstilling og flere job er de væsentligste elementer i det budgetforlig, som netop er indgået. Bag forliget står et bredt flertal i Aarhus Byråd – 25 ud af 31 medlemmer. Forliget rummer også en 10-årig investeringsplan på knap otte milliarder kroner til blandt andet flere nye skoler, daginstitutioner, infrastruktur, plejeboliger, fritidsfaciliteter og ikke mindst et nyt fodboldstadion.

  Bag forliget står partierne Socialdemokratiet, SF, Det Radikale Venstre, Danske Folkeparti og Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Dorthe Borgkvist (uden for parti) og partiet Venstre har valgt at stå udenfor forliget.

  Budgetforlig 2021 med bilag

  Politiske reaktioner på forliget

  Her kan du se reaktioner på forliget

  I Budgetredegørelsen kan du finde oplysninger om mål og økonomi for alle dele af Aarhus Kommune.

  Budgetredegørelsen budget 2021

  Skattesats og provenu

  Her kan du se det udkast til "Forslag til budget 2021" som Magistraten behandlede den 31. august. Budgetforslaget byrådsbehandles første gang den 9. september.

  Forslag til budget 2021
  Bilag 1: Budgetredegørelsen 2021-2024
  Bilag 2: Forudsætninger i forslag til budget 2021-2024
  Bilag 3: Ændringer i økonomien siden budget 2020-2023
  Bilag 4: Måltal for den finansielle egenkapital i budget 2021-2024
  Bilag 5: Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes belysninger af beslutningsforslag
  Bilag 6: BA’s opdaterede bemærkninger til anlægsforslag i budget 2020-2023
  Bilag 6.1: Oversigt over anlægsforslag til den 10-årige investeringsplan
  Bilag 7: Oversigt over budgetudfordringer i Magistratsafdelingernes følgebreve
  Bilag 8: Analyse af budgetmodeller
  Bilag 9: Business case - Reduktion i anvendelsen af eksterne konsulenter i Aarhus kommune
  Bilag 10: Finansiering til ”Kendt hjemmehjælper”
  Bilag 11: Forslag om udvidelse af budgetmodel for vejsektoren: Standard signalanlæg
  Bilag 12: Finansiering og indbetaling af tilgodehavende feriemidler
  Bilag 13: Status for økonomien i den kollektive trafik
  Bilag 14: Børn og Unges udtalelse vedr. budgetforligskredsen 2020 beslutning om at fremrykke evalueringen af kommunens ABA investeringsprojekt
  Bilag 15: Oversigt over forslag til investeringsplan 2024-2033
  Bilag 15.1: Forslag til Investeringsplan 2024-2033

  Øvrigt materiale

  Se baggrundsmateriale til forslag til budget 2021

  Se magistratsafdelingernes forslag til den 10-årige anlægsplan

  Se oversigt over takster og økonomiske oversigter i forslag til Budget 2021

  Reaktionerne er listet i den rækkefølge de er udsendt.

  Budgetforlig: 30 millioner kroner skal hjælpe nyuddannede og sårbare i arbejde

  Budgetløft: Over 45 mio. kr. til socialområdet

  Budgetforlig: Boost af velfærd samt indsats for klima og job

  Erhvervspakke på 120 mio. kr. skal hjælpe virksomhederne gennem corona-krisen

  Budgetforlig vil gøre børns vilkår bedre

  Enhedslisten: Historisk og tiltrængt løft af velfærd og klimaindsats

  Historisk løft til idrætten i Aarhus

  Music City skal genstarte kulturlivet

  Budgetforlig styrker bibliotekerne i Aarhus

  Forlig styrker samarbejdet mellem kultur- og erhvervslivet i Aarhus Kommune

  De konservative: Må acceptere lille skattestigning

  Venstre: Venstre smidt ud af budgetforhandlingerne

  Dansk Folkeparti: Dansk Folkeparti tilfreds med markant løft til ældreområdet i Aarhus

  Budgetforlig satser på jobindsatser for psykisk sårbare

  Reaktion på budgetforliget fra Dorthe Borgkvist (UFP)