Vuggestedet

Du kan få professionel støtte til at være forælder, eller hvis du bare er usikker på, hvad du skal gøre.

Tilbuddets indhold

Behandlingen varer op til 8-10 måneder, og begge forældre skal helst deltage i samarbejdet. Støtten kan for eksempel være hjælp til at aflæse og håndtere dit barns forskellige behov samt udvikle din følelsesmæssige relation til barnet. Så barnet også kan skabe en tryg følelsesmæssig tilknytning til dig.

Adgang til tilbuddet

Du er altid velkommen til at kontakte Vuggestedet. Du kan også blive henvist i samarbejde med din jordemoder, sundhedsplejerske, læge eller sagsbehandler fra Familiecentret.

Lovgrundlag

Tilbuddet er en tidlig indsats, som er både forebyggende og behandlende efter Lov om Social Service § 52, stk. 3 nr. 2 og 3 samt § 11, stk. 3.