Gå til hovedindhold

Vuggestedet - Gravid til 3 år

Her kan du få hjælp, hvis du er gravid eller forælder og oplever vanskeligheder i forhold til graviditeten eller barnet op til tre år.

  • Læs op

Indhold

    Gravid til 1 år

    Her kan du få hjælp, hvis du er gravid eller nybagt forælder og oplever vanskeligheder i forhold til graviditeten eller spædbarnet.


    At blive mor og far er en stor omvæltning og er ikke altid lige let. Hos os kan du/I få professionel støtte til at være forælder, også hvis du er usikker på, hvad du skal gøre. Vi støtter dig/jer i at få samling på alle de tanker og følelser, der kan være i forbindelse med forældrerollen.

    Børn fra 1 år til 3 år

    Børn i 1-3 årsalderen er i gang med at lære mange ting og har brug for deres forældres hjælp og støtte for at udvikle sig. Det kan være udfordrende, og det er naturligt som forældre, at komme i tvivl om, hvordan man bedst støtter sit barn. Hos os kan I få professionel hjælp til forældrerollen og hvordan I aflæser og møder jeres barn, så I understøtter barnets udvikling bedst muligt og så relationen mellem jer og jeres barn styrkes.

    Tilbuddets indhold

    Behandlingen kan vare op til seks måneder, og I skal helst begge deltage i samarbejdet. Støtten kan fx være hjælp til at aflæse og håndtere dit barns forskellige behov eller til at udvikle din følelsesmæssige relation til barnet. Så barnet kan skabe en tryg følelsesmæssig tilknytning til dig/jer og få de bedste betingelser for at udvikle sig.

    Behandlingen foregår både i jeres hjem og i Vuggestedet, og al behandling starter med et visitationsmøde. Ved afslutning af behandling holder vi en status-/afslutningssamtale. Familierådgiver, sundhedsplejerske, daginstitution eller eventuel nær familie kan deltage i begge møder.

    Når børnene går i pasningstilbud, har vi ofte, sammen med jer, et tæt samarbejde med dem, for i fællesskab at understøtte barnets udvikling.

    Adgang til Vuggestedet - Gravid til 3 år

    Gravid til 1 år

    Du er velkommen til at kontakte os, og du kan også blive henvist af din rådgiver, jordemoder, sundhedsplejerske eller læge.

    Henvisninger fra samarbejdspartnere skal sendes skriftligt. Udfyld henvisningsskemaet for professionelle, som du finder her på siden.

    1 år - 3 år

    Henvisning sker ved, at I som forældre, eventuelt i samarbejde med barnets pasningstilbud eller andre, kontakter Familiecenteret, hvor I, sammen med en familierådgiver, lægger en plan for ønsker og mål med forløbet hos os, så kontakter familierådgiveren os.

    Lovgrundlag

    Tilbuddene er en tidlig indsats, som er både forebyggende og behandlende efter barnets lov § 30 og § 32.