Gå til hovedindhold

Vuggestedet - Gravid til 3 år

Her kan du få hjælp, hvis du er gravid eller nybagt forælder og oplever vanskeligheder i forhold til graviditeten eller spædbarnet, der højst er et år gammelt.

 • Læs op

Indhold

  Gravid til 1 år

  Her kan du få hjælp, hvis du er gravid eller nybagt forælder og oplever vanskeligheder i forhold til graviditeten eller spædbarnet.


  At blive mor og far er en stor omvæltning og er ikke altid lige let. Hos os kan du/I få professionel støtte til at være forælder, også hvis du er usikker på, hvad du skal gøre. Vi støtter dig/jer i at få samling på alle de tanker og følelser, der kan være i forbindelse med forældrerollen.

  Børn fra 1 år til 3 år

  Børn i 1-3 årsalderen er i gang med at lære mange ting og har brug for deres forældres hjælp og støtte for at udvikle sig. Det kan være udfordrende, og det er naturligt som forældre, at komme i tvivl om, hvordan man bedst støtter sit barn. Hos os kan I få professionel hjælp til forældrerollen og hvordan I aflæser og møder jeres barn, så I understøtter barnets udvikling bedst muligt og så relationen mellem jer og jeres barn styrkes.

  Tilbuddets indhold

  Behandlingen kan vare op til seks måneder, og begge forældre skal helst deltage i samarbejdet. Støtten kan for eksempel være hjælp til at aflæse og håndtere dit barns forskellige behov samt udvikle forældrenes følelsesmæssige relation til barnet. Herved kan barnet skabe en tryg følelsesmæssig tilknytning til sine forældre og få de bedste betingelser for at udvikle sig.

  Behandlingen foregår både i jeres hjem og i Vuggestedet, og al behandling starter med et visitationsmøde. Ved afslutning af behandling holder vi en status-/afslutningssamtale. Familierådgiver, sundhedsplejerske, daginstitution eller eventuel nær familie kan deltage i begge møder.

  Når børnene går i pasningstilbud, har vi ofte sammen med jer et tæt samarbejde med dem, for i fællesskab at understøtte barnets udvikling.

  Adgang til Vuggestedet - Gravid til 3 år

  Gravid til 1 år

  Forældre er velkomne til at kontakte os. Forældre kan også blive henvist i samarbejde med jordemoder, sundhedsplejerske, læge eller sagsbehandler fra Familiecentret.

  Henvisninger fra samarbejdspartnere skal sendes skriftligt. Udfyld henvisningsskemaet for professionelle, som du finder her på siden.

  1 år - 3 år

  Henvisning sker ved, at I som forældre eventuelt i samarbejde med barnets pasningstilbud eller andre, kontakter Familiecenteret, hvor I sammen med en familierådgiver lægger en plan for ønsker og mål med forløbet hos os, så kontakter familierådgiveren os.

  Lovgrundlag

  Tilbuddene er en tidlig indsats, som er både forebyggende og behandlende efter Lov om Social Service § 52, stk. 3 nr. 2 og 3 samt § 11, stk. 3.