Gå til hovedindhold

Børnehus Midt

Tilbud til børn og unge, der er 0-17 år, hvor der er viden eller mistanke om voldelige eller seksuelle overgreb. Børnehuset skal inddrages af kommuner i sager om overgreb, hvor der er behov for en koordineret indsats mellem kommune, politi og/eller sygehusvæsen.

 • Læs op

Indhold

  Børnehus Midt koordinerer samarbejdet mellem politi, kommune og sundhedsvæsen i sager om overgreb, så barnet eller den unge undgår at skulle gentage sin beretning om overgreb flere forskellige steder.

  Børnehuset skal inddrages af kommuner i sager om overgreb, hvor der er behov for en koordineret indsats mellem kommune, politi og/eller sygehusvæsen.

  Her kan barnet eller den unge og de nærmeste omsorgspersoner modtage krisestøtte og behandling af professionelle, der er vant til at tale med børn og unge om overgreb. Det kan både være akutte hændelser eller overgreb, der er sket på et tidligere tidspunkt i barnets liv. Derudover tilbyder vi udredningsforløb af barnet eller den unge. Her kan børn, der er 4-14 år også blive videoafhørt af politiet, hvis det vurderes, at det er nødvendigt.

  Børnehuset er børnevenligt indrettet, og vi har barnet eller den unge i fokus. Vi koordinerer indsatserne i Børnehuset, så de foregår så skånsomt som muligt for barnet eller den unge.

  Vi giver også konsultativ rådgivning til kommunale myndighedsrådgivere i sager, der handler om seksuelle overgreb og vold i nære relationer.

  Hvad er et overgreb?

  Et voldeligt overgreb kan være, hvis barnet er blevet slået, nevet, sparket eller udsat for noget andet voldsomt af en voksen.

  Et seksuelt overgreb kan være, hvis barnet er blevet tvunget, presset eller manipuleret til at gøre noget seksuelt, mod sin vilje. Det kan også være, at barnet er blevet rørt ved på en måde, der har været grænseoverskridende. Eller hvis barnet er blevet lokket eller truet til at sende og dele nøgenbilleder af sig selv på de digitale medier.

  Børnehuset skal inddrages, når (alle) følgende kriterier er opfyldt:

  1. En sag, hvor der er viden eller mistanke om overgreb mod et barn under 18 år (fysiske og/eller seksuelle), og hvor kommunen træffer afgørelse om iværksættelse af børnefaglig § 50-undersøgelse eller afgørelse om at revidere den børnefaglige § 50-undersøgelse, der ligger i sagen, hvis der allerede er en sag..
  2. Udover kommunen skal der mindst være én sektor mere, der er involveret i sagen. Den anden sektor er politiet og/eller sygehusvæsenet (retsmedicinsk undersøgelse og/eller anden lægefaglig sygehusundersøgelse af barnet, der knytter sig til overgrebet).
  3. Der skal være mistanke om strafbare forhold ved krænkeren (den formodede krænker).

  Adgang til tilbuddet

  Barnet skal henvises af en myndighedsrådgiver i Familiecentret. Når Kommunen modtager en underretning om vold og overgreb begået mod et barn under 18 år og evt. har holdt en børnesamtale med barnet, tager myndighedsrådgiveren stilling til, om Børnehuset skal inddrages.

  Lovgrundlag

  Børnehusene har til opgave at bistå kommunen med at udrede og undersøge barnets/den unges støttebehov relateret til overgrebet, som led i den børnefaglige undersøgelse efter barnets lov § 20.

  Børnehus Midt er en del af det landsdækkende Børnehuset.

  Der er børnehuse i hver af de 5 regioner i Danmark. Børnehusene er en landsdækkende og lovbestemt indsats, som koordinerer samarbejdet mellem politi, kommune og sundhedsvæsen i sager om overgreb.

  I Region Midt findes der 2 børnehuse, det ene ligger i Aarhus med en dertilhørende satellit i Herning. Børnehusene håndterer sager vedrørende overgreb fra alle regionens 19 kommuner. I børnehusene arbejdes der tværfagligt i teams bestående af socialrådgivere og psykologer.

  Sidst opdateret: 20. juni 2024

  Dokumenter