Gå til hovedindhold

Voksne med psykisk sygdom eller sårbarhed og hjemløse

Vi har en række tilbud, hvis du er over 18 år og er psykisk syg eller sårbar eller hjemløs. Tilbuddene kan også være en hjælp til din familie eller dine pårørende.

 • Læs op

Indhold

  Er du over 18 år og har brug for råd og vejledning, er der flere tilbud, som ikke kræver visitation eller henvisning.

  Læs mere:

  Åben Fleksibel Rådgivning (ÅFR) – Sdr. Allé

  Psykiatriens Hus

  Fællesskaber

  Vi har en række tilbud om fællesskaber, hvis du er over 18 år og har psykiske eller sociale problemer.

  Rehabilitering for psykisk sårbare voksne

  Rehabiliteringsforløb for borgere over 18 år med en psykisk sårbarhed - med eller uden diagnose.

  Botilbud og bofællesskaber

  Vi har en række botilbud og bofællesskaber, hvis du er fyldt 18 og er psykisk sårbar, hjemløs eller har et misbrug.

  Forsorgshjem

  Tilbud til hjemløse, der er fyldt 18 år og har akut og midlertidigt brug for et sted at overnatte eller bo. Du kan bare møde op.

  Bostøtte til psykisk sårbare voksne

  Praktisk hjælp i eget hjem.

  Opsøgende indsatser

  Kender du en, der har brug for hjælp?

  Psykiatriens Hus

  Psykiatriens Hus understøtter borgerens personlige recovery-proces med forskellige aktiviteter, tilbud og indsatser, som er målrettet og udviklet sammen med borgeren. Ambitionen er at skabe et mere sammenhængende forløb

  Sidst opdateret: 18. december 2023