Gå til hovedindhold

Reguleringer og vejledninger om miljøforhold

Find oplysninger om forskellige miljøforhold, reguleringer og tilladelser.

 • Læs op

Indhold

  Luftforurening fra virksomheder

  Luftforureningen fra virksomheder reguleres overordnet via miljøbeskyttelsesloven. Her på siden kan du finde information om luftforureningen i dit område, og hvilke regler kommunens virksomheder skal følge.

  Skal du bruge en tilladelse til afledning af spildevand?

  Hvis du ejer en virksomhed, der udleder processpildevand, skal du søge om tilladelse til udledningen.

  Vejledning til olie- og benzinudskilleranlæg

  Nedenstående vejledning indeholder retningslinjer for drift, vedligehold, dimensionering og tæthedsprøvning af olie- og benzinudskilleranlæg.

  Regulering af støj fra virksomheder

  Hvis du har en virksomhed med en særlig miljøgodkendelse - en såkaldt listevirksomhed - er støjkravet specificeret i vilkårene for godkendelsen.

  Regulering af miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejde

  I Aarhus Kommune foregår der mange steder bygge- og anlægsarbejder, der kan give støj-, støv- og vibrationsgener for naboer.

  Har du en erhvervsolietank?

  Hvis din virksomhed ejer en olietank, har du pligt til at ajourføre oplysningerne i BBR. Det gælder uanset om du vil etablere, sløjfe eller fjerne en olietank. Du skal også kende til miljøreglerne for olietanke.

  Sådan skal du opbevare olier og kemikalier

  Der stilles krav til, hvordan olier og kemikalier skal opbevares, så risikoen for forurening ved spild af olier og kemikalier begrænses.

  Sådan gør du ved miljøuheld

  Uheld med farlige eller forurenende stoffer kan være til fare for miljøet og skal hurtigst muligt meldes til myndighederne.

  Må du bruge sprøjtemidler på kommunens jord?

  Aarhus Kommune har i 2019 besluttet, at der fremover ikke skal bruges pesticider på kommunens arealer.

  Sidst opdateret: 17. august 2023