Gå til hovedindhold

Job, Udsatte og Socialpsykiatri

Job, Udsatte og Socialpsykiatri har sociale og beskæftigelsesrettede indsatser for voksne, hvis primære udfordring ikke er ledighed, men sindslidelse, socialt udsathed (hjemløshed, misbrug) eller integrationsbehov.

 • Læs op

Indhold

  Job, Udsatte og Socialpsykiatri arbejder recovery-orienteret. Vi tror på, at alle kan komme sig eller udvikle sig. I arbejdet inddrager og bruger vi eksisterende ressourcer og aktiviteter i civilsamfundet. Vores tilbud skal styrke borgernes personlige og sociale udvikling. Tilbuddene er blandt andet: 

  • Opsøgende arbejde på gadeplan
  • Kontaktsteder
  • Specialundervisning
  • Bostøtte i eget hjem
  • Forskellige boformer
  • Behandling for misbrug
  • Være- og aktivitetssteder
  • Forsorgshjem.

  Job, Udsatte og Socialpsykiatri arbejder også sammen med en række frivillige tilbud samt organisationer for brugere og pårørende.

  Center for Særlig Jobrettet Indsats

  Vi varetager den beskæftigelsesrettede indsats for aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp og overgangsydelse over 30 år samt den samlede bydækkende sanktionsenhed.

  Center for Forebyggelse og Rehabilitering

  I Center for Forebyggelse og Rehabilitering (CFR) er opgaven rettidigt at hjælpe borgerne, så de hurtigst muligt og i størst mulig grad bliver selvhjulpne. Det sker ved at bringe borgerne tættere på beskæftigelse, tættere på en stabil hverdag eller på anden vis tættere på at mestre eget liv.

  Center for Botilbud

  Vi har forskellige typer boformer til borgere med svære psykosociale handicaps.

  Center for Mestring

  Vi understøtte borgere over 18 år med psykisk sårbarhed, social udsathed og funktionsnedsættelser i deres individuelle recovery-proces.

  Center for Forsorg

  Center for forsorg håndterer hjemløshed 24/7/365, på kort og langt sigt.