Gå til hovedindhold

Center for Mestring

Vi understøtte borgere over 18 år med psykisk sårbarhed, social udsathed og funktionsnedsættelser i deres individuelle recovery-proces.

 • Læs op

Indhold

  Gennem hjælp til selvhjælp, har vi fokus på den enkeltes evne til at mestre sit liv og navigere hen mod at få vigtige personlige mål opfyldt. Vi støtter borgerne i at have et meningsfuldt og tilfredsstillende liv ud fra hans eller hendes håb, drømme og ønsker.

  Vores indsatser

  Råd og vejledning

  Center for Mestring består af en Koordinationsenhed, der er indgangen til alle vores ydelser. Koordinationsenheden fordeler sagerne videre til de forskellige afdelinger og indsatser og tilbyder råd og Vejledning til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.

  Opgangsfællesskaber

  8 opgangsfællesskaber af meget forskellig karakter og med varierende medarbejderstøtte. 

   

  Bostøtte og mestringsvejledning

  Er du fyldt 18 år og har en psykisk sårbarhed, et handicap eller sociale udfordringer, kan du få rådgivning, vejledning og støtte - inden udfordringerne vokser sig for store.

  Specialiseret mestringsvejledning til særligt udsatte borgere i eget hjem

  Specialiseret bostøtteindsats til særligt udsatte borgere, der er fyldt 18 år og har brug for omfattende støtte, men som ikke trives med at bo i et botilbud eller på et bofællesskab.

  Værestedet Jægergårdsgade

  Værestedet i Jægergårdsgade er et anonymt fristed for udsatte voksne, der har psykiske og sociale udfordringer, eksempelvis afhængighed af euforiserende stoffer og alkohol, ensomhed og hjemløshed. Du skal have gult sygesikringsbevis for at komme hos os. Du kan bare komme forbi, da vi har åbent alle årets dage.

  Ungeindsatsen

  Midlertidigt forsorgstilbud til dig, der er hjemløs, eller i risiko for hjemløshed, og er 18 - 30 år. Udover hjemløshed skal du have andre sociale problemer som fx misbrug, kriminalitet eller psykisk sårbarhed, som du ønsker støtte til at arbejde med.

  Projekt Havnen

  Helhedsorienteret støtte og udviklingsindsats til unge hjemløse, der er 18-29 år. Du vil typisk have et liv i kaos og opleve ikke at blive rummet i andre tilbud. Indsatsen tager afsæt i Housing First-tilgangen.

  Æresrelaterede konflikter

  Koordineret og målrettet indsats for borgere, der vil forlade et miljø med kontrol og undertrykkelse.

  Sådan får du adgang til tilbuddene

  Du kan selv henvende dig til alle tilbuddene, bortset fra mestringsvejledning og opgangsfællesskaberne. Dem skal du henvises til af din sagsbehandler.

  Lovgrundlaget

  Alle vores tilbud drives efter Serviceloven (SEL). Råd og vejledning til borgere, pårørende og samarbejdspartnere gives efter § 10. Mestringsvejledning  og opgangsfællesskaber tilbydes efter § 85. Opsøgende funktioner drives efter § 12 (gadesygeplejerskerne) og § 99 (Det Opsøgende Team og De Sociale Viceværter). Værestedet drives efter § 104. De midlertidige forsorgstilbud til unge 18-30 år, Grønnegade og Projekt Havnen tilbydes efter SEL §§ 110 og 107.

  Sidst opdateret: 25. april 2024