Gå til hovedindhold

Center for Særlig Jobrettet Indsats

Vi varetager den beskæftigelsesrettede indsats for aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp og overgangsydelse over 30 år samt den samlede bydækkende sanktionsenhed.

 • Læs op

Indhold

  I Center for Særlig Jobrettet Indsats tager vi udgangspunkt i det tværfaglige samarbejde med borgerne. Sammen med borgeren matcher vi hans eller hendes individuelle ønsker og motivation med vores viden om arbejdsmarkedet og vores beskæftigelsesrettede indsatser. Det kan være småjobs, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, opkvalificering, ordinær uddannelse, Integrationsgrunduddannelsen eller afklaring til rette forsørgelse via Rehabiliteringsteamet.

  Derudover varetager vi også opfølgning på iværksatte revalideringsforløb og afklaringsforløb for selvforsørgede borgere over 30 år, der ønsker at få afklaret deres arbejdsevne.

  Vores kontanthjælpsafdelinger har ansvaret for den beskæftigelsesrettede indsats for aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp og overgangsydelse over 30 år. Aktivitetsparate er ledige borgere med udfordringer udover ledighed.

  Virkeligheden virker

  Et kerneelement i vores indsats er den virksomhedsrettede indsats, hvor vi arbejder ud fra tesen om, at ’virkeligheden virker’, og at man bedst bliver klar til arbejdsmarkedet ved at have en hverdag på en almindelig arbejdsplads, ligesom vi også afklarer borgere via rehabiliteringsteamet til rette forsørgelse, hvis uddannelse eller ordinært arbejde ikke lader sig gøre.

  Foruden ovenstående har vi en bydækkende Sanktionsenhed, der arbejder med at fremme borgernes rådighed for arbejdsmarkedet. Sanktionsenheden understøtter de øvrige afdelinger i jobcenteret, med at gennemføre partshøringer og træffe afgørelser om at borgeren skal sanktioneres, hvis borgeren f.eks er udeblevet fra en jobsamtale eller et beskæftigelsestilbud.

  Sidst opdateret: 25. april 2024