Gå til hovedindhold

Center for Forsorg

Center for forsorg håndterer hjemløshed 24/7/365, på kort og langt sigt.

 • Læs op

Indhold

  Vi tilbyder ophold på en række forsorgshjem til hjemløse borgere, der ofte har en psykisk sygdom og forskellige former for afhængighed, og som ikke har eller kan opholde sig i eget hjem.

  Vi støtter hjemløse borgere i at meste eget liv, løse udfordringer, opleve stabilitet, genopbygge integritet og mening og deltage i det sociale liv med særligt fokus på at få og bevare en bolig og dermed komme ud af hjemløshed.

  Når du er tilknyttet Center for Forsorg, tilbyder vi dig beskæftigelse i et af vores værksteder på Østervang. Du får løn for at deltage.

  Job, aktivitet og samvær

  Vores forsorgshjem

  Forsorgshjemmet Østervang

  Akut og midlertidigt ophold til voksne, der er hjemløse og har sociale problemer, fx misbrug og psykisk sårbarhed.

  Ungetilbuddet Nord

  Midlertidigt ophold til unge, der er 18-24 år, hjemløs og har sociale problemer, fx misbrug, kriminalitet og psykisk sårbarhed.

  Sådan får du adgang til vores forsorgstilbud

  Vi har optag ”i døren” døgnet rundt.

  Lovgrundlaget for vores forsorgstilbud

  Vores forsorgstilbud drives i henhold til Lov om Social Service § 110.


  Botilbud

  Kilden og Søhuset

  Vi tilbyder langvarig og planlagt bostøtte i levemiljø, hvor der er omsorg, tryghed, genkendelighed og samvær.

  Mosen-Bækken, Klyngehusene, Skanderborgvej-Søgade-Grundtvigsvej

  Almene boligforeninger med skæve huse med bostøtte til socialt udsatte borgere, som ikke kan være i en almindelig bolig.

  Sådan får du adgang til vores botilbud

  Du skal henvises til tilbuddet, kontakt din sagsbehandler i Rådgivning og Visitation Voksne.

  Lovgrundlaget for vores botilbud

  Vores botilbud drives i henhold til Lov om Social Service § 85.

  Sidst opdateret: 25. april 2024