Gå til hovedindhold

Sociallægeinstitutionen

Sociallægeinstitutionen er en kommunal, sundhedsfaglig konsulentenhed, der arbejder med at støtte borgere med forskellige udfordringer i at mestre eget liv. Fokus er på at hjælpe borgeren til størst mulig aktivitet og deltagelse i hverdagen – herunder at vende tilbage til størst mulig grad af selvforsørgelse.

 • Læs op

Indhold

  Medarbejderne i Sociallægeinstitutionen er læger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere, livsstilsvejleder, socialpædagoger, antropologer og administrative medarbejdere.

  Henvisning til Sociallægeinstitutionen sker gennem din sagsbehandler i kommunen.

  Sundhedsteam Fredens Torv

  Tilbud til dig, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

  Sundhedsteam Vejlby Centervej

  Tilbud til dig, der er i jobafklaringsforløb og modtager sygedagpenge.

  Hjerneskadecentret

  Hjerneskadecentret har forskellige forløb til dig med følger efter erhvervet hjerneskade.

  Bostøtte for erhvervet hjerneskadede - Neuropædagogisk Team

  Læs mere om Bostøtte for erhvervet hjerneskadede - Neuropædagogisk Team i Aarhus Kommune her.

  Hjerneskadeteamet

  Hjerneskadeteamet er Aarhus Kommunes koordinerings- og rådgivningsfunktion for voksne borgere med erhvervet hjerneskade.

  Gratis psykologhjælp til unge

  Er du mellem 15-27 år? Har du psykiske problemer i hverdagen? Bor du i Aarhus Kommune? Og modtager du ikke hjælp for dine problemer? Så kan vi hjælpe dig.