Gå til hovedindhold

Hjerneskadeteam for voksne

Hjerneskadeteamet er Aarhus Kommunes koordinerings- og rådgivningsfunktion for voksne borgere, der har fået en hjerneskade.

 • Læs op

Indhold

  Målgruppe

  • Borgere i alderen 18-67 år
  • Borgere over 67 år, der har brug for en målrettet kognitiv indsats eller særligt tilrettelagt specialundervisning   


  Du skal have følger efter erhvervet hjerneskade, grundet en af følgende diagnoser:

  • Blodprop eller blødning i hjernen
  • Kranietraume (ikke hjernerystelse)
  • Betændelse i hjernen eller i hjernens hinder
  • Tumor i hjernen (ikke fremadskridende kræft)
  • Diffus hjerneskade (iltmangel, forgiftning)

  Din hjerneskade skal være klinisk, lægefagligt udredt og du skal være bosat i Aarhus Kommune. 

  Kontakt Hjerneskadeteamet

  • Hvis du har pådraget dig en hjerneskade og har brug for rådgivning og støtte
  • Hvis du er pårørende og har brug for rådgivning og støtte
  • Hvis du er fagperson og har brug for neurofaglig rådgivning
  • Hvis du har brug for generel information om Aarhus Kommunes tilbud til voksne borgere med erhvervet hjerneskade.
  • Hvis der skal foretages en vurdering af borgers rehabiliteringsbehov, mhp. indstilling til et neurorehabiliteringsforløb på Aarhus Kommunes Hjerneskadecenter

  Hjerneskadeteamet har ikke bevillingskompetence, men arbejder sammen med bevilligende myndigheder i forvaltningerne.

  Ved behov for pleje/praktisk hjælp, hjælpemidler eller lignende kontaktes Sundhed og Omsorgslinjen på telefon 8713 1600.
  Ved behov for sociale ydelser, herunder bostøtte, kontaktes Rådgivning og Visitation på telefon 8940 1441.

  Tilbud til borgere

  Hjerneskadeteamet koordinerer tilbuddene til og rådgiver voksne borgere med erhvervet hjerneskade.

  Rådgivning til pårørende

  Hjerneskadeteamet rådgiver pårørende til voksne borgere med erhvervet hjerneskade.

  Samarbejdspartnere

  Hjerneskadeteamet samarbejder med og rådgiver sundhedspersonale og øvrige fagfolk ift. voksne borgere med erhvervet hjerneskade.

  Sidst opdateret: 20. februar 2024