Gå til hovedindhold

Sundhedsteam Vejlby Centervej

Tilbud til dig, der er i jobafklaringsforløb og modtager sygedagpenge.

 • Læs op

Indhold

  Det er sundhedsteamets vigtigste opgave at hjælpe dig, så du kommer til at fungere så godt som muligt både i arbejdslivet og i privatlivet. Målet er, at det tætte samarbejde mellem dig, jobcenteret og sundhedsteamet, skal hjælpe dig med at blive hurtigere raskmeldt og med at vende tilbage til arbejdsmarkedet på den bedst mulige måde – også selvom du måske stadig har helbredsmæssige udfordringer.

  Sundhedsteamets indsats bidrager til, at du som borger opnår god forståelse for sammenhængen mellem fysiske, psykiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for dit helbred. Desuden bliver der fokuseret på din sygdomsforståelse og din sygdomsadfærd. Det sker blandt ved at du bliver aktivt inddraget i dit eget forløb og er med til at forme det.

  Du vil også blive støttet i at udvikle gode mestringsstrategier. Det er meningen, at du skal komme til at fungere og trives så godt som muligt i det daglige, så du kan bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Sundhedsteamet vil også vejlede dig om, hvordan du i øvrigt kommer videre på vejen mod beskæftigelse og størst mulig funktionsevne.

   

  Eksempler på konkrete indsatser

  Sundhedsteamets sundhedsindsatser er dynamiske. Det betyder, at de hurtigt kan tilpasses dine behov eller jobcenterets behov for afklaring. 

  Sociallægen kan inviteres ind i en samtale med dig og jobcentermedarbejderen om dine problemstillinger, sygdomsbekymringer, dine muligheder for behandling og udvikling, og hvordan du håndterer dine helbredsproblemer.  

  Der er fokus på en tidlig og udviklende indsats. 

  En tværfaglig sundhedssamtale, hvor du, jobcentermedarbejderen, en sociallæge og en psykolog i fællesskab kan få skabt et overblik over din helbredssituation og dine ressourcer.  

  Der er fokus på arbejdsfastholdelse og en hurtig tilbagevenden til arbejde.  

  Et sundhedsfagligt afklarings- og procesforløb mellem dig som sygemeldt og en eller to af følgende faggrupper: Psykolog, sociallæge, psykiater, antropolog eller fysioterapeut.  

  Der er fokus på at du bliver fastholdt i dit nuværende job eller på nye muligheder på arbejdsmarkedet. 

  Et mestringsforløb for sygemeldte borgere, der har behov for bl.a. at få indblik i egne problematikker og øget indsigt i egne ressourcer. Du vil få introduceret mestringsstrategier til, hvordan du kan forebygge overbelastning i privat- og arbejdsliv; og strategier til at komme i bedre trivsel, så du kan bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Hent pjece her.

  Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR) er en undervisningsmetode, der er et nyttigt redskab til at kunne takle følgevirkninger af stress, smerter, angst, depression, psykologiske traumer og funktionelle lidelser m.m.  

  Formålet er at understøtte den samlede arbejdsmarkedsrettede indsats, ved at du får nogle redskaber til bedre at kunne håndtere dine specifikke udfordringer.

  Se mere her.

  Formålet med forløbet er at forebygge langvarige følger, følelsesmæssig ustabilitet, stress og stigmatisering i en sygerolle efter hjernerystelsen. Der arbejdes med små delmål i hverdagen for at hjælpe dig til at få aflært uhensigtsmæssige strategier og opbygget mestringsstrategier, der kan støtte dig i at øge din aktivitet og deltagelse i hverdags- og arbejdslivet. 

  Find materiale her

  En forebyggende træningsindsats for dig med historik af 2 eller flere depressive episoder. Bekendtskab med udløsende faktorer eller tidlige symptomer, håndtering af disse samt forebyggende indsats. MBKT er et evidensbaseret træningsforløb, der kombinerer meditationspraksis med teknikker fra kognitiv terapi. Formålet med kurset er at integrere en række færdigheder, der gør det muligt at kunne regulere sig selv bedre og mere venligt ift. vanemæssige negative tankemønstre, med det formål at forebygge depression, stress og angst, og få kontakt med mere glæde i sit liv. MBKT er udviklet ved University of Oxford.

  Se mere her.

  En vigtig del af træningen i stressreduktion er at blive opmærksom på unødvendig travlhed. Når man ser nærmere efter, er der i løbet af en arbejdsdag en del mellemrum i arbejdsopgaverne som vi vanemæssigt fylder op med aktivitet. Disse mellemrum kan bruges bevidst til at skabe gode betingelser for at kroppen og sindet løbende restitueres. Der vil under virtuel undervisning i stressreduktion blive introduceret træningsmetoder herfor. Lydfilerne her understøtter undervisningen. Med tiden kan du undersøge muligheden for at foretage øvelserne uden lydfiler.

  Lydfiler

  At sætte sig godt til rette

  Bodyscan

  Mellemrum

  Alternativ bodyscan

  Udvidet mellemrum

  Kort mindfulness træning på åndedrættet

  Mindfulness træning på åben opmærksomhed

  Sidst opdateret: 6. juni 2024