Gå til hovedindhold

Job, Sundhed og Ydelse

Job, Sundhed og Ydelse har indsatser for sygemeldte borgere, indsatser for borgere med (sen)-hjerneskade, rusmiddelbehandling samt indsatser i Sociallægeinstitutionen i et fælles, sundhedsfagligt miljø.

 • Læs op

Indhold

  Derudover administrerer, udbetaler og følger vi op på økonomiske ydelser til både borgere, virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende.

  Tolkeservice

  Tolkeservice har 13 fastansatte tolke og mere end 90 freelancetolke. Derudover samarbejder vi med Odense Kommunes Tolkeservice om udveksling af tolke. Vi tilbyder tolkning på 24 sprog og dialekter.

  Ydelsescenter Aarhus

  Ydelsescenter Aarhus tager sig af opgaver med at udbetale midlertidige forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, revalideringsydelser, syge- og barselsdagpenge samt enkeltydelser.

  Job og Sundhed

  I Job og Sundhed varetages indsatsen i forhold til sygemeldte borgere, der modtager sygedagpenge eller hvis arbejdsgiver får sygedagpengerefusion.

  Sociallægeinstitutionen

  Sociallægeinstitutionen er en kommunal, sundhedsfaglig konsulentenhed, der arbejder med at støtte borgere med forskellige udfordringer i at mestre eget liv. Fokus er på at hjælpe borgeren til størst mulig aktivitet og deltagelse i hverdagen – herunder at vende tilbage til størst mulig grad af selvforsørgelse.

  Rusmiddelcenter Aarhus

  Hos Rusmiddelcenter Aarhus tilbyder vi gratis behandling for borgere, der ønsker at mindske eller helt stoppe deres misbrug af enten alkohol eller stoffer.

  Sidst opdateret: 26. januar 2024