Gå til hovedindhold

Ydelsescenter Aarhus

Ydelsescenter Aarhus tager sig af opgaver med at udbetale midlertidige forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, revalideringsydelser, syge- og barselsdagpenge samt enkeltydelser.

  • Læs op

Indhold

    De borgerrelaterede opgaver er dels at vejlede og rådgive borgere omkring ydelser, dels at modtage ansøgninger om forsørgelsesydelser, tilkende førtidspension samt tildele, udmåle og forsende ydelser løbende, hvor den nødvendige dokumentation for berettigelse til ydelse er til stede.

    Aarhus Kommune har cirka 300.000 indbyggere. Der kommer årligt 88.000 henvendelser i Ydelsescentret om hjælp til forsørgelse fordelt på 56.000 personer.

    Sidst opdateret: 20. december 2023