Gå til hovedindhold
Sprog og læsning

Undersøgelse af dansk som andetsprog (DSA)

Børn og Unge har undersøgt DSA-området (dansk som andetsprog) med fokus på fire hovedområder.

Blomst til sprog-model
 • Læs op

Indhold

  Fokusområder

  • Sprogindsatser på 0-6-årsområdet
  • Supplerende undervisning i dansk som andetsprog på 0.-10. klassetrin
  • Skolehenvisningspolitikken
  • Basisundersvisning i dansk som andetsprog (modtagelsesklasseområdet)

  Læs undersøgelsen

  Om undersøgelsen

  Undersøgelsen er bestilt af byrådet, da det trods indsatser i både dagtilbud og skole, fortsat er en udfordring at løfte det danske sprog tilstrækkeligt for børn med andetsprog, så de får samme forudsætninger og muligheder som andre børn og unge.

  Undersøgelsen omfatter alle børn med dansk som andetsprog (DSA). Det er børn, som ikke har dansk som modersmål og som har brug for støtte til at udvikle deres danske sprog.

  Interview med blandt andet elever, forældre, pædagoger, sprogvejledere, lærere og ledere er centralt i undersøgelsen. Målet har været at forholde sig åbent og nysgerrige til, hvordan forskellige indsatser bliver oplevet.

  Anbefalingerne i undersøgelsen indgår som centrale perspektiver i det forsatte arbejde med at skabe en fælles tilgang og forståelse i et 0-18-års perspektiv i indsatserne for børn med andetsprog.

  Forpligtende grundprincipper for arbejdet med børn med dansk som andetsprog i Aarhus Kommune

  Undersøgelsen af DSA-området i Aarhus Kommune kommer med en lang række anbefalinger til at styrke området, der bl.a. går på styrket systematik, lokal og praksisnær kompetenceudvikling, organisering og en fælles tilgang til arbejdet med DSA.

  På denne baggrund udbad byrådet sig en handleplan for DSA-området. For at sætte en ramme for arbejdet med dansk som andetsprog og en klar politisk retning har byrådet vedtaget en handleplan i form af 6 forpligtende grundprincipper for arbejdet med DSA i Aarhus Kommune. Grundprincipperne skal sætte retning for arbejdet og for realiseringen af anbefalingerne til gavn for praksis og for børn, unge og familier med dansk som andetsprog.

  Samtidig retter vedtagelsen opmærksomhed på området, og ledere og medarbejdere får et ansvar for, og en opgave med, at praktisere grundprincipperne. Lokalt i dagtilbud og skole giver grundprincipperne en fælles forpligtelse, men også et fagligt råderum til, at man overvejer, hvordan de ser ud i praksis, og hvor man kan gøre det bedre.

  Grundprincipperne understøtter Aarhusmålene om en by med plads til alle, brug for alle og med plads til forskellighed og mangfoldighed. De understøtter også, at vi skaber en by med chancelighed, hvor alle har mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner.

  Se grundprincipperne

  Sidst opdateret: 24. april 2024