Gå til hovedindhold
Teknik og Miljø

En grøn og tryg Marselis Boulevard skal forbinde bydele

Marselis Boulevard skal være grøn, og det skal være sikkert at cykle og gå langs boulevarden. Og så skal den væve bydele sammen. Sådan lyder oplægget til en ny vision for fremtidens Marselis Boulevard.

12. sep. 2022

Indhold

  I dag drøftede Magistraten en ny vision for fremtidens Marselis Boulevard. Den sætter de overordnede rammer for, hvordan vi ønsker, Marselis Boulevard skal se ud, når den tunge trafik ledes ned i Marselistunnelen.

  "Fra at være en larmende vej, der skærer byen over, skal Marselis Boulevard i højere grad være et grønt strøg, der forbinder bydele. Visionen lægger op til, at boulevarden bliver mere grøn, mere tryg at gå og cykle på og giver plads til byliv. Samtidig skal boulevarden genetablere de historiske akser i Kampmann og Ambts byplan og væve bykvartererne sammen med smukke, rekreative forbindelser", Anne Mette Boye, stadsarkitekt.

  Visionen bakkes op af Teknik og Miljø rådmand, Nicolaj Bang, der har et særligt fokus på at se fremtidens Marselis Boulevard i en større sammenhæng.   

  "Der er mange attraktioner og mødesteder tæt på boulevarden, og vi skal benytte os af muligheden for at tænke udviklingen af Kongelunden ind med bl.a. Friheden, stadion, skovene. Det er essentielt, at vi tænker på tværs af boulevarden og får skabt nogle bedre forbindelser og sammenhænge, så det bliver bundet bedre sammen med det centrale Aarhus og Frederiksbjerg", Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø.

  I foråret kunne aarhusianere komme med input til visionen. Her var det netop en grøn og fredelig boulevard med rekreative forbindelser, der var nem og sikker at krydse, som stod på manges ønskeseddel.

  Efter den politiske behandling af visionen, sendes den til Vejdirektoratet, der inddrager den i deres kommende miljøkonsekvensvurdering. 

  Fem mål for Marselis Boulevard

  1. Marselis Boulevard skal være grøn
  2. Marselis Boulevard bygger videre på historien og væver bykvartererne sammen
  3. Marselis Boulevard har en urban atmosfære
  4. Nyt byggeri skal bidrage til bykvalitet langs Marselis Boulevard
  5. Marselis Boulevard skabes sammen med naboer, brugere og borgere

  Læs mere om visionen for Marselis Boulevard på Magistratens dagsorden. 

  Fakta

  • Marselis Boulevard gentænkes og omdannes, fordi den kommende Marselistunnel vil give mindre trafik på Marselis Boulevard
  • Marselistunnelen forbinder Aarhus Syd Motorvejen med Aarhus Havn. Den tunge trafik vil derfor blive ledt under jorden
  • Etablering af Marselistunnel er et fælles statsligt og kommunalt projekt. Vejdirektoratet står for projektledelsen og gennemfører anlægsprojektet, Marselistunnelen og fremtidens Marselis Boulevard. De udarbejder også miljøkonsekvensvurderingen for projektet. Læs mere om selve tunnelprojektet på Vejdirektoratets hjemmeside.

  Aarhus Kommune har det overordnede ansvar for trafikken i Aarhus i anlægsperioden samt planer for visionen for fremtidens Marselis Boulevard og eventuel byudvikling i forbindelse hermed.