Gå til hovedindhold
Nyheder fra Sundhed og Omsorg
Nyheder fra Borgmesterens Afdeling

Kommentar til sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger fra borgmester og rådmand

Sundhedsstrukturkommissionen har offentliggjort sine analyser og anbefalinger for fremtidens sundhedsvæsen. Anbefalingerne fra Sundhedsstrukturkommissionen rummer blandt andet tre forvaltningsmodeller for sundhedsvæsenet. Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand for Sundhed og Omsorg Christian Budde ønsker at styrke det primære sundhedsvæsen tæt på borgeren.

 • Læs op

Indhold

  ”Kommissionen har lavet et grundigt arbejde, og status quo er ikke er en mulighed. Men ubalancen mellem det specialiserede område i Regionen og det nære sundhedsvæsen i kommunerne løses ikke ved mere centralisering. Som kommissionen påpeger, er det tæt på borgeren i kommunerne, at det store potentiale for omstilling af sundhedsvæsenet ligger. Vi skal ikke længere væk fra borgeren,” lyder det fra Christian Budde (V), rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

  Borgmester og rådmand i Aarhus Kommune ser for sig, at det stadig skal være kommunerne som løfter det nære sundheds- og ældreområde. De frygter, at det nære sundhedsvæsen drukner i en sygehuslogik, hvor koblingen til resten af borgerens hverdagsliv går tabt.  

  ”De samarbejde vi har skabt i kommunerne med civilsamfundet og erhvervslivet, når det gælder sammenhængen mellem sundhed og beskæftigelse, fritid, kultur, det lokale boligområde osv. er jeg bekymret for vil forsvinde, hvis vores sundhedsvæsen bliver centraliseret. Sundhed er meget mere end fraværet af sygdom. Og derfor er jeg også glad for, at der i kommissionens udspil er muligheder for en model, hvor vi kan videreudvikle det,” siger Christian Budde.

  Aarhus Kommune er allerede i gang med at reformere ældreområdet, hvor sundhedsfagligheden er en afgørende del af indsatsen. Kommunen har samtidigt prioriteret de nære sundhedsindsatser. Der er fx etableret sundhedshuse i Gellerup og Frydenlund og et på vej i Viby. Derudover er genoptræning og rehabilitering bl.a. på Marselisborgcenteret blevet styrket – ligesom der arbejdes med digitale løsninger og velfærdsteknologi som bærende elementer i fremtidens sundhedsvæsen.

  ”Ingen mennesker kan lide at være syge, men når vi bliver det, er det helt afgørende, at vores hverdag og liv stadig kan hænge sammen. I kommunerne kan vi se, at vi lykkes bedst, når vi rykker sundhedsindsatserne så tæt på borgerne som muligt. Derfor bør vi styrke det nære sundhedsvæsen mest muligt, og undgå en centralisering omkring sygehusene. Herudover kan jeg også følge kommissionens anbefalinger, når det gælder lighed i sundhed og indsatser, der prioriterer borgere med størst brug for en ekstra støtte,” siger Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus Kommune, og uddyber:

  “Det er et paradoks, at ældrereformen nævner kommunerne 37 gange, og at kommissionen i flere modeller peger på mere centralisering frem for at styrke det lokale. Spørgsmålet er ikke, om vi skal forandre vores sundhedsvæsen, men hvordan vi gør det. Og her spiller kommunerne en afgørende rolle tæt på borgerne”.

   

  Fakta 

  Regeringen nedsatte kommissionen i marts 2023, og den er nu kommet med tre forslag til hvordan sundhedsvæsenet kan indrettes fremover.

  Kontakt

  · Christian Budde, rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, mobil: 6165 0943. Mail: christian.budde@aarhus.dk

  · Cecilie Winding, presseansvarlig i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, mobil 2335 1920. Mail wice@aarhus.dk

  · Lars Petersen, pressekonsulent i Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune, mobil: 4185 4001. Mail: lp@aarhus.dk

  Pressefotos kan downloades fra https://www.aarhus.dk/om-kommunen/presserum/#4

  Sidst opdateret: 12. juni 2024