Gå til hovedindhold
Nyheder fra Borgmesterens Afdeling

Nytænkning skal bekæmpe mistrivsel og sikre medarbejdere til velfærdsområderne

Rådet for Sociale Investeringer vil over de næste år investere knap fem millioner i et nyt banebrydende projekt hos SOSU Østjylland for at øge trivslen, fastholdelsen og gennemførelsen blandt studerende hos SOSU Østjylland.

25. maj 2023
 • Læs op

Indhold

  Mistrivsel især blandt unge er aktuelt én af de største samfundsudfordringer i Danmark. En anden udfordring er at få hænder nok til at løse opgaverne på de kommunale og regionale velfærdsområder, så borgerne får den hjælp og støtte, de har brug for. 

  Kan man slå to fluer med ét smæk og løse begge dele på samme tid?

  Det tror Rådet for Sociale Investeringer (under Aarhus Kommune), man kan – og har derfor valgt at støtte et nyt projekt hos SOSU Østjylland, som sammen med firmaet Elevaid by CompanYoung vil øge trivslen, fastholdelsen og gennemførelsen blandt de elever, der påbegynder en uddannelse på SOSU Østjylland. Det skal i sidste ende bidrage til at fremme Aarhus Kommunes adgang til arbejdskraft på et af de store velfærdsområder.

  Hurtig indsats over for elever

  Konkret er indsatsen allerede indledt på SOSU Østjylland, hvor eleverne en gang om måneden besvarer mikromålinger om deres trivsel. På den måde er det muligt hurtigt og proaktivt at opdage, opsøge og igangsætte trivselsindsatser på skolen, som kan hjælpe sårbare og frafaldstruede elever med at gennemføre deres uddannelse.

  Elevers mistrivsel er blandt de primære årsager til frafald på landets erhvervsuddannelser. Mistrivsel skal forstås som både faglige udfordringer samt personlige og sociale problemer såsom angst, ensomhed eller stress. Derfor har dette projekt et gennemgående fokus på at identificere elever, som mistrives for at øge deres trivsel og dermed også øge gennemførslen. Frafaldet på SOSU Østjylland varierer i dag mellem 10% og 15% på de enkelte uddannelsestyper på skolen.

  Et af elementerne i trivselsindsatserne er værktøjet StudentPulse, et mikromålingsredskab som eleverne kan tjekke ind på via mobilen. Bag redskabet står firmaet CompanYoung, som også med Elevaids rådgivning kan tilbyde udfordrede elever online samtaleforløb, der kan igangsættes med kort varsel. Der kan også være tale om mere fællesskabsorienterede trivselsprojekter for klasser eller årgange, som er med til at skabe et godt socialt miljø på skolen.

  Indsatsen er finansieret som en social effektinvestering med Rådet for Sociale Investeringer som investor med en investering på i alt 4.867.500 kr. frem til juli 2026. SOSU Østjylland og Aarhus Kommune forpligter sig til løbende at betale investeringen tilbage til Rådet for Sociale Investeringer, efterhånden som en række resultatmål realiseres, dvs mindre frafald, færre på sociale ydelser og bedre rekruttering af faglært arbejdskraft til velfærdsområderne.

  Borgmester Jacob Bundsgaard siger:

  ”To af tidens store problemer - mistrivsel blandt unge og rekruttering af personale til velfærdsområderne – kalder på nye, utraditionelle samarbejder – og her er sociale investeringer en af løsningerne. Jeg har store forventninger til, at projektet med SOSU Østjylland får skabt en ny vej til gavn primært for de unge selv, men også for skolen og for kommunen.”

  Formand for Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune Gurli Martinussen siger:

  ”Fra Rådets side er vi glade for, at vi ved at igangsætte en social effektinvestering sammen med SOSU Østjylland og Elevaid kan bidrage til at løse en højaktuel samfundsudfordring som mistrivsel. Reformkommissionen peger netop på sociale effektinvesteringer som et værktøj, der kan være et værdifuldt supplement til almindelige sociale indsatser, da de kan fremme nye løsninger og skabe et resultatfokus. Konkret forventer vi med investeringen, at den forbedrede trivsel fører til, at flere unge vil gennemføre uddannelsen på SOSU Østjylland og derved på sigt kan forbedre rekrutteringsmulighederne på sundhedsområdet for Aarhus Kommune”.

  Pernille Mortensen, chef for Rekruttering og Trivsel på SOSU Østjylland siger.

  ”Det bliver mere klart for os, hvilke tiltag, der skal sættes i værk – hvad enten det er trivselsfremmende aktiviteter for hele klassen eller om det er hjælp og støtte på individniveau fra skolens egne tilbud eller gennem samtaler ved Elevaid. Vi kan i langt højere grad arbejde proaktivt, hvilket jeg har en stor tiltro til vil afspejles positivt i et nedsat frafald”.

  Nikolaj Schlüter, stifter af rådgivningstilbuddet Elevaid og Head of Experience i CompanYoung siger:

  “Med mikromålingerne kan vi koble elever direkte til et støttetilbud meget hurtigt. Det betyder at støtteindsatsen får en forebyggende karakter, hvor vi hjælper før udfordringerne vokser sig uoverskuelige og potentielt ender i frafald. Det er særligt elever, som går ‘under radaren’ i dag, vi gerne vil hjælpe hurtigere - fx elever, som ikke har ressourcer til at opsøge hjælp eller som ikke er SPS-støtteberettiget (socialpædagogisk støtte)”.

  Fakta - Rådet for Sociale investeringer i Aarhus

  Rådet for Sociale investeringer i Aarhus er etableret af Aarhus Byråd og har eksisteret i tre år og har igangsat i alt 10 sociale effektinvesteringer, herunder i Housing First-indsatser, forebyggelse af senkomplikationer af diabetes og i UngiFokus,  en tidlig og helhedsorienteret indsats for 500 udsatte unge. Investeringerne er sat i gang i samarbejde med eksterne og interne leverandører, DSI samt filantropiske fonde som Bikubenfonden og Lauritzenfonden. De første effektinvesteringer begynder i disse år at give effekter, og Rådet har modtaget den første økonomiske tilbagebetaling på sine investeringer.

  Læs mere om Rådet og indsatserne her:

  Sidst opdateret: 4. september 2023