Gå til hovedindhold

Tilskud fra Erasmus+ til job-shadowing og kurser i Europa

Søg støtte og hent inspiration hjem til Aarhus. Puljen åbner i 2023.

Indhold

  Aarhus Kommune er blevet akkrediterede under Erasmus+, så nu bliver det nemmere for kulturaktører at søge støtte til job-shadowing eller kurser i Europa. Der er også mulighed for at søge støtte til at få eksperter til Aarhus.

  På denne side finder du de skabeloner, du skal bruge til at ansøge om at komme afsted.

  Akkrediteringen er bundet op på fire temaer:

  HVORDAN kan kulturen være driver for bæredygtig omstilling og sikre folkelig opbakning?

  HVORDAN kan kultur være med til at sikre sundhed?

  HVORDAN udbygger vi demokrati og samskabelse med borgerne for at sikre aktivt medborgerskab?

  HVORDAN understøtter kultur mangfoldighed og diversitet?

  Formålet med akkrediteringen er at gøre det lettere for kulturaktører i Aarhus Kommune at få del i Erasmus+-mobiliteter (rejselegater).

  Hvert år i februar skal Aarhus Kommune ansøge Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen om et antal mobiliteter til den kommende periode. Fx skal vi søge i februar 2023 til perioden juni 2023-oktober 2024.

  Forud for ansøgningen gennemfører vi en ansøgningsrunde, hvor kulturaktører kan byde ind på at blive en del af programmet i den kommende periode.

  Hvis man får et legat (en ”mobilitet” i Erasmus-sprog), betyder det, at man får et tilskud til rejse og ophold. Det er en fast rate, så der er ikke garanti for, at det dækker alle udgifter.

  Man kan søge om støtte til ”job-shadowing” eller til deltagelse i kursusaktiviteter. Man kan også søge om støtte til at invitere en ekspert til Aarhus.

  Man kan ikke søge støtte til deltagelse i konferencer, til projektudvikling eller til arbejdslegater. 

  Du skal ansøge om et rejselegat/en mobilitet via ansøgningsportalen

  Vejledning til ansøgning
  Gå til ansøgningsportalen

  Hvis du gerne vil invitere en ekspert som en Erasmus-mobilitet, skal du sende en mail til Line Sheridan lishe@aarhus.dk

  Når din mobilitet er godkendt

  Hvis din ansøgning går igennem, og du skal afsted, skal du udfylde følgende dokumenter: 

  Inden afgang: Der skal udfyldes en Learning Agreement, hvor modtagerorganisationen også skal underskrive (uploades i Ansøgningsportalen)

  Efter rejsen: Her skal du sørge for at udfylde tre dokumenter: 

  • Learning Agreement Complement skal udfyldes. Her dokumenterer du, at det, der er aftalt i learning agreement er blevet udført (uploades i Ansøgningsportalen)
  • Rapport: En kort rapport om din rejse, og hvad du har lært (uploades i Ansøgningsportalen)
  • Participant report: Et spørgeskema, der sendes til dig direkte fra Erasmus+ senest 30 dage efter din mobilitet er gennemført

  Forbered din ansøgning inden du taster ind i ansøgningsportalen.

  Her kan du se, hvad ansøgningen skal indeholde.

  Herunder finder du uddybende materiale:

  De væsentligste udfordringer, vi står overfor:

  HVORDAN kan kulturen være driver for bæredygtig omstilling og sikre folkelig opbakning? Den grønne omstilling er en global udfordring, der i den grad fordrer lokal handling. Det er både meget konkret, men samtidigt meget abstrakt og udfordrende at finde frem til, hvordan man gør den bedste forskel som borger, som institution og som by. Hvordan kan vi i Aarhus skabe refleksion og opmærksomhed omkring udfordringen - og samtidig være driver for den folkelige forankring?

  HVORDAN kan kultur være med til at sikre sundhed? Forskning viser, at kultur kan være med til at fremme sundhed, og vi er i gang med at koble kultur og sundhed tættere sammen: Hvordan modvirker kultur ensomhed, hvordan bygger kultur nye fællesskaber, styrker mental og fysisk sundhed mm.? Her har vi brug for international inspiration for at udvikle området.

  HVORDAN udbygger vi demokrati og samskabelse med borgerne for at sikre aktivt medborgerskab? Borgerne og samfundet omkring os har flyttet sig. Derfor har Aarhus Kommune vedtaget en ny forståelsesramme: Aarhuskompasset. Aarhus Kompasset er et nyt værdisæt, som fordrer, at udfordringer bliver løst i partnerskaber og sammen med borgerne. Det er stadig nyt for mange – og der er behov for kompetenceudvikling på feltet for at komme i mål med strategien.

  HVORDAN understøtter kultur mangfoldighed og diversitet? Mangfoldighed og identitet er temaer, som fylder stadigt mere hos særligt de unge voksne, som arbejder med det både som individer og gennem de positive fællesskaber, vi finder i bl.a. kulturlivet. Der er dog et kæmpe behov for kompetenceudvikling hos institutioner og foreninger, så de og vi bliver bedre til at indgå i denne dialog og understøtte udviklingen.

  De udfordringer, vi har i Aarhus, er globale udfordringer, hvor vi kan lære af andre i Europa. Det handler fx om at opnå CO2 neutralitet i 2030, at modarbejde ensomhed og mental mistrivsel og at arbejde for et sundt og mangfoldigt samfund.

  • HVORDAN kan kulturen være driver for bæredygtig omstilling og sikre folkelig opbakning? Den grønne omstilling er en global udfordring, der i den grad fordrer lokal handling. Det er både meget konkret, men samtidigt meget abstrakt og udfordrende at finde frem til, hvordan man gør den bedste forskel som borger, som institution og som by. Hvordan kan vi i Aarhus skabe refleksion og opmærksomhed omkring udfordringen - og samtidig være driver for den folkelige forankring?

  • HVORDAN kan kultur være med til at sikre sundhed? Forskning viser, at kultur kan være med til at fremme sundhed, og vi er i gang med at koble kultur og sundhed tættere sammen: Hvordan modvirker kultur ensomhed, hvordan bygger kultur nye fællesskaber, styrker mental og fysisk sundhed mm.? Her har vi brug for international inspiration for at udvikle området.

  • HVORDAN udbygger vi demokrati og samskabelse med borgerne for at sikre aktivt medborgerskab? Borgerne og samfundet omkring os har flyttet sig. Derfor har Aarhus Kommune vedtaget en ny forståelsesramme: Aarhuskompasset. Aarhus Kompasset er et nyt værdisæt, som fordrer, at udfordringer bliver løst i partnerskaber og sammen med borgerne. Det er stadig nyt for mange – og der er behov for kompetenceudvikling på feltet for at komme i mål med strategien.

  • HVORDAN understøtter kultur mangfoldighed og diversitet? Mangfoldighed og identitet er temaer, som fylder stadigt mere hos særligt de unge voksne, som arbejder med det både som individer og gennem de positive fællesskaber, vi finder i bl.a. kulturlivet.

  Der er dog et kæmpe behov for kompetenceudvikling hos institutioner og foreninger, så de og vi bliver bedre til at indgå i denne dialog og understøtte udviklingen.
  De udfordringer, vi har i Aarhus, er globale udfordringer, hvor vi kan lære af andre i Europa. Det handler fx om at opnå CO2 neutralitet i 2030, at modarbejde ensomhed og mental mistrivsel og at arbejde for et sundt og mangfoldigt samfund.

  • Job shadowing: Deltagerne kan opholde sig i en periode hos en værtsorganisation i et andet land med henblik på at lære ny praksis og få nye idéer gennem observation og interaktion med kolleger, eksperter eller andre fagfold i deres daglige arbejde i værtsorganisationen.

  • Kurser og uddannelse: Deltagerne kan få udbytte af et struktureret kursus eller et lignende tilbud leveret af kvalificerede fagfolk baseret på et allerede fastlagt kursusindhold og læringsudbytte. Kurset skal have deltagere fra mindst to forskellige lande og skal give deltagerne mulighed for at interagere med de andre lærende og med underviserne. Der gives ikke tilskud til fuldstændigt passive aktiviteter, f.eks. deltagelse i foredrag, taler eller massekonferencer.

  • Indbudte eksperter: Organisationer kan invitere undervisere, lærere, politiske eksperter eller andre kvalificerede fagfolk fra udlandet, som kan hjælpe med at forbedre undervisningen og læringen i modtageorganisationen. Indbudte eksperter kan f.eks. tilbyde videreuddannelse af modtageorganisationens personale, demonstrere nye undervisningsmetoder eller hjælpe med at overføre god praksis for organisation og forvaltning.

  • Forberedende besøg kan gennemføres af alle personer, der er berettigede til at deltage i mobilitetsaktiviteter for personale, og som er involveret i tilrettelæggelsen af projektet. Undtagelsesvis kan lærende, som skal deltage i længerevarende læringsmobilitet, og deltagere med færre muligheder deltage i forberedende besøg vedrørende deres aktiviteter.

  Minimumsophold: 2 dage (ekskl. rejsedage)

  Det afgørende er, at man en eller anden grad tilbyder en art formel eller uformel voksenundervisning eller voksenuddannelse. 

  En kunstner kan for eksempel ikke deltage for at kompetenceudvikle sig selv som kunstner. Hvis vedkommende derimod deltager for at kompetenceudvikle sig selv til at blive en bedre underviser af de kursister vedkommende måtte have, så er det i orden. 

  Ansøgere skal optages i konsortiet. Dvs. at man skal have et EU login og oprettes i  EU's Organisation Registration System

  Sidst opdateret: 2. november 2023