Gå til hovedindhold

Tilskud fra Erasmus+ til job-shadowing og kurser i Europa

Aarhus Kommune er blevet akkrediterede (har fået en form for forhåndsgodkendelse) under Erasmus+, så nu bliver det nemmere for kulturaktører at søge støtte til job-shadowing eller kurser i Europa. Der er også mulighed for at søge støtte til at få eksperter til Aarhus.

På denne side finder du mere information om, hvad akkreditereingen betyder og hvordan du, hvis du ønsker en mobilitet.

 • Læs op

Indhold

  Om Erasmus+ akkrediteringen

  Hvert år i februar skal Aarhus Kommune ansøge Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen om et antal mobiliteter til den kommende periode. Fx skal vi søge i februar 2024 til perioden juni 2024 - oktober 2025.

  Forud for ansøgningen gennemfører vi en ansøgningsrunde, hvor kulturaktører kan byde ind på at blive en del af programmet i den kommende periode.

  Hvis man får et legat (en ”mobilitet” i Erasmus-sprog), betyder det, at man får et tilskud til rejse og ophold. Det er en fast rate, så der er ikke garanti for, at det dækker alle udgifter.

  Det afgørende er, at man en eller anden grad tilbyder en art formel eller uformel voksenundervisning eller voksenuddannelse. 

  En kunstner kan for eksempel ikke deltage for at kompetenceudvikle sig selv som kunstner. Hvis vedkommende derimod deltager for at kompetenceudvikle sig selv til at blive en bedre underviser af de kursister vedkommende måtte have, så er det i orden. 

  Ansøgere skal optages i konsortiet. Dvs. at man skal have et EU login og oprettes i  EU's Organisation Registration System

  Man kan søge om støtte til ”job-shadowing” eller til deltagelse i kursusaktiviteter. Man kan også søge om støtte til at invitere en ekspert til Aarhus.

  Man kan ikke søge støtte til deltagelse i konferencer, til projektudvikling eller til arbejdslegater. 

  • Job shadowing: Deltagerne kan opholde sig i en periode hos en værtsorganisation i et andet land med henblik på at lære ny praksis og få nye idéer gennem observation og interaktion med kolleger, eksperter eller andre fagfold i deres daglige arbejde i værtsorganisationen.

  • Kurser og uddannelse: Deltagerne kan få udbytte af et struktureret kursus eller et lignende tilbud leveret af kvalificerede fagfolk baseret på et allerede fastlagt kursusindhold og læringsudbytte. Kurset skal have deltagere fra mindst to forskellige lande og skal give deltagerne mulighed for at interagere med de andre lærende og med underviserne. Der gives ikke tilskud til fuldstændigt passive aktiviteter, f.eks. deltagelse i foredrag, taler eller massekonferencer.

  • Indbudte eksperter: Organisationer kan invitere undervisere, lærere, politiske eksperter eller andre kvalificerede fagfolk fra udlandet, som kan hjælpe med at forbedre undervisningen og læringen i modtageorganisationen. Indbudte eksperter kan f.eks. tilbyde videreuddannelse af modtageorganisationens personale, demonstrere nye undervisningsmetoder eller hjælpe med at overføre god praksis for organisation og forvaltning.

  • Forberedende besøg kan gennemføres af alle personer, der er berettigede til at deltage i mobilitetsaktiviteter for personale, og som er involveret i tilrettelæggelsen af projektet. Undtagelsesvis kan lærende, som skal deltage i længerevarende læringsmobilitet, og deltagere med færre muligheder deltage i forberedende besøg vedrørende deres aktiviteter.

  Minimumsophold: 2 dage (ekskl. rejsedage)

  • HVORDAN kan kulturen være driver for bæredygtig omstilling og sikre folkelig opbakning? Den grønne omstilling er en global udfordring, der i den grad fordrer lokal handling. Det er både meget konkret, men samtidigt meget abstrakt og udfordrende at finde frem til, hvordan man gør den bedste forskel som borger, som institution og som by. Hvordan kan vi i Aarhus skabe refleksion og opmærksomhed omkring udfordringen - og samtidig være driver for den folkelige forankring?

  • HVORDAN kan kultur være med til at sikre sundhed? Forskning viser, at kultur kan være med til at fremme sundhed, og vi er i gang med at koble kultur og sundhed tættere sammen: Hvordan modvirker kultur ensomhed, hvordan bygger kultur nye fællesskaber, styrker mental og fysisk sundhed mm.? Her har vi brug for international inspiration for at udvikle området.

  • HVORDAN udbygger vi demokrati og samskabelse med borgerne for at sikre aktivt medborgerskab? Borgerne og samfundet omkring os har flyttet sig. Derfor har Aarhus Kommune vedtaget en ny forståelsesramme: Aarhuskompasset. Aarhus Kompasset er et nyt værdisæt, som fordrer, at udfordringer bliver løst i partnerskaber og sammen med borgerne. Det er stadig nyt for mange – og der er behov for kompetenceudvikling på feltet for at komme i mål med strategien.

  • HVORDAN understøtter kultur mangfoldighed og diversitet? Mangfoldighed og identitet er temaer, som fylder stadigt mere hos særligt de unge voksne, som arbejder med det både som individer og gennem de positive fællesskaber, vi finder i bl.a. kulturlivet.

  Der er dog et kæmpe behov for kompetenceudvikling hos institutioner og foreninger, så de og vi bliver bedre til at indgå i denne dialog og understøtte udviklingen.
  De udfordringer, vi har i Aarhus, er globale udfordringer, hvor vi kan lære af andre i Europa. Det handler fx om at opnå CO2 neutralitet i 2030, at modarbejde ensomhed og mental mistrivsel og at arbejde for et sundt og mangfoldigt samfund.


  Sådan søger du om en Erasmus+ mobilitet

  Den kommende ansøgningsfrist er den 1. februar 2024.

  Du kan forvente at få svar i starten af juni 2024. 

  Du kan bruge din godkendte mobilitet fra juli 2024 - august 2025.

  Du skal ansøge om en mobilitet (et rejselegat) i Ansøgningsportalen. Inden du begynder indtastningen er det en god idé at forberede dig.

  Her kan du se, hvad ansøgningen skal indeholde.

  Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil du få en økonomisk støtte til din mobilitet. Det er en fast sum, som du ikke kan forvente dækker alle dine udgifter. Du kan downloade vores 'Mobility beregner' som du kan udfylde og få et overslag på, hvad du kan forvente at få I tilskud. (Beregneren er ikke 100% nøjagtig, men det giver et realistisk billede af, hvad du kan forvente)

  Download 'Mobility beregner' (excel) her

  Du skal ansøge om et rejselegat/en mobilitet i Ansøgningsportalen.

  Gå til ansøgningsportalen

  Hvis du gerne vil invitere en ekspert som en Erasmus-mobilitet, skal du sende en mail til Line Sheridan lishe@aarhus.dk


  Sådan gør du, når du har fået godkendt din mobilitet?

  Du skal selv planlægge din mobilitet (transport, overnatning og program).

  Herunder finder du skabeloner til learning agreement for de to igangværende mobilitetsperioder 22/23 og 23/24 samt skabelonen til et læringsprogram for en ekspert. 

  Learning agreement, som bruges til jobshadows og kurser skal underskrives af både jer selv og jeres vært inden afrejse og uploades til Ansøgningsportalen.

  Et udkast til et læringsprogram skal sendes til eksperten inden ankomst, og først efter afvikling underskrives det endelige program af både jer som er vært og af eksperten.


  Gå til Ansøgningsportalen

  Når du er afsted, skal du gemme kvitteringer på transport og overnatning, som dokumentation på, at du har været afsted.

  Desuden skal du sørge for at tage nogle billeder og eventuelt tage lidt noter, som kan bruges når du efterfølgende skal udfylde en læringsrapport og eventuelt skal lave en kort fremlæggelse på det næste informationsmøde 'Del din viden'.

  Hvis du har været på Jobshadowing eller kursus skal du og din vært underskrive en 'learning agreement complement'. Det kan være en fordel at printe den inden afrejse og få den underskrevet på den sidste dag.

  Hvis du har haft besøg af en ekspert skal både du og eksperten underskrive det færdiggjorte læringsprogram.

  Sidst, men ikke mindst, skal du udfylde Læringsrapporten. Denne afrapportering skal bruges, når Aarhus Kommune skal lave en samlet afrapportering til EU.

  Alle dokumenter uploades til Ansøgningsportalen.

  Gå til ansøgningsportalen

  Når alle dokumenter er uploaded og din mobilitet afsluttes i EU-portalen, vil du modtage et spørgeskema fra Erasmus+. Du har 30 dage til at udfylde skemaet - og det må gerne udfyldes på dansk.


  Sidst opdateret: 11. april 2024