Gå til hovedindhold

Status på projektet 300 hektar ny natur syd for Aarhus

Her på siden kan du holde dig opdateret på de forskellige aktiviteter i projektet. Vi vil løbende samle op på borgerinddragelsen og opdatere, når vi sætter gang i nye tiltag ude på arealerne.

 • Læs op

Indhold

  Er du interesseret i at modtage en mail, når vi opdaterer med en ny status på projektet, kan du klikke på det runde ikon "abonner" ovenfor.

  Mange tak for alle kommentarer og bemærkninger til de foreløbige naturplaner. Projektgruppen har læst dem alle og tager dem og borgerinddragelsen fra efteråret i betragtning, når de endelige naturplaner udarbejdes. 

  Du kan læse en opsamling på alle kommentarer og bemærkninger, som vi har fået til de foreløbige naturplaner.

  Find dem i den røde mappe her.

  Kommentarerne afspejler et stort engagement i projektet, og tydeliggør de mange forskellige hensyn og interesser. Den overordnede konklusion er, at kommentarerne ikke har givet anledning til store og gennemgribende ændringer i de foreløbige naturplaner. Dog er der mange gode pointer og nogle anledninger til rettelser og justeringer i planerne.

  I sensommeren 2024 kommer de opdaterede naturplaner. Herefter vil der være et borgermøde om den rekreative del af projektet, som blandt andet inkluderer hvor eventuelle stier skal gå, eller bænke skal stå.

  Selvom der i sensommeren 2024 kommer en opdateret plan for, hvilke naturgenopretningstiltag projektgruppen vil udføre, så husk, at naturen er foranderlig. Projektgruppen forventer en løbende justering af naturplanerne, som vil blive tilpasset i takt med at naturen ændrer sig i områderne.

  I øjeblikket er 5. klasse fra Beder, Mårslet og Skåde Skole i gang med et forløb om landskabet på dele af de 300 hektar ny natur, hvor naturgenopretning og kunst kobles gennem forskellige legende greb. Kunstnere fra En Hemmelig Klub laver seks workshops for hver klasse, som går ud på at øge biodiversiteten og skabe et mere spændende landskab for dyr og mennesker.

   

  Trolde bliver til sten i landskabet 

  Engang var store sten en naturlig del af landskabet i Danmark. Men mange sten er blevet flyttet, når jorden skulle dyrkes. Derfor mangler der i dag store sten i landskabet, desværre for biodiversiteten. 

  To af klasserne har allerede været ude på første workshop. Af mos, pinde, græs, ler og andre naturmaterialer fra landskabet formede eleverne hver en trold.

  Som de fleste har hørt, bliver nogle trolde til sten. Børnene valgte stederne i landskabet, hvor troldene skulle bo, og ved hjælp af et ritual blev troldene omdannet til store sten.

   

  Første transformation af landskaberne tager form 

  De kommende workshops handler blandt andet om at lave kvashegn og plante frø. Hvis du støder på nye sten eller kvashegn i landskabet, så ved du nu, at det er elever fra den lokale skole, som er i gang med et spændende læringsforløb til gavn for biodiversiteten. Formålet er at skabe fælles forståelse, tilknytning og viden om naturen.

  Projektet er støttet af Statens Kunstfond. 

  Fristen for at indsende kommentarer til de foreløbige naturplaner er udløbet, og projektgruppen er nu i gang med at udarbejde de endelige naturplaner.

   

  Naturplanerne udarbejdes med udgangspunkt i de foreløbige planer og de kommentarer, som projektgruppen har modtaget i løbet af marts måned.

   

  Aarhus Kommune har modtaget en del e-mails med kommentarer til de foreløbige naturplaner. Desuden har projektgruppen med Den Grønne Campingvogn besøgt Ajstrup, Malling, Beder, Mårslet og Skåde. Her var der et godt fremmøde af folk, som havde spørgsmål og forslag til naturplanerne.

   

  Alle kommentarerne til de foreløbige naturplaner bliver taget i betragtning i udformningen af de endelige naturplaner.

  Nu kan du finde de første naturplaner for projektet, tidligere omtalt som dispositionsplaner. Det er foreløbige planer for, hvordan rammerne for naturen i områderne udvikles.

  Naturplanerne finder du her.

  Den rekreative del af projektet planlægges først i efteråret, så først her vil projektgruppen i samarbejde med interesserede borgere udvikle på stier og alt det, som har med menneskets brug af områderne at gøre. Eventuelle kommentarer til dette hører derfor først til senere i processen.

  Hvis du har kommentarer til de foreløbige planer, så skriv til projektgruppens mail 300ha@aarhus.dk

  Frem til 1. april 2024 kan du komme med kommentarer til naturplanerne, som herefter videreudvikles til endelige naturplaner.

  I efteråret 2023 har Teknik og Miljø været i dialog med rigtig mange lokale aarhusianere om udviklingen af de 300 hektar ny natur syd for Aarhus.

  I november har 340 interesserede aarhusianere deltaget i Teknik og Miljøs tre borgermøder ved Vilhelmsborg, Moesgård og Ajstrup.

  Workshops var en del af alle tre borgermøder. Her bidrog deltagerne med drømme, udfordringer, idéer og ønsker til projektområderne.

  Projektgruppen er nu i gang med at behandle de mange bidrag. På nuværende tidspunkt tegner sig følgende overordnede temaer:

  • Naturvisioner herunder drømme på naturens vegne, kultur- og naturoplevelser
  • Generelle opmærksomhedspunkter herunder græssende dyr, forholdet mellem benyttelse og beskyttelse samt drift og vedligehold 
  • Faciliteter og muligheder for rekreation herunder spor, stier, bænke, udsigtspunkter samt skilte og formidling  
  • Infrastruktur herunder forbindelser generelt samt adgang til områderne

  Find alt materialet fra de tre workshops via linket herunder. Her finder du også oversigten over alle de bidrag, vi har modtaget gennem borgerdialogen ved den grønne campingvogn.

  Klik her for at gå til materialet

  Projektgruppen takker for det gode engagement.

   

  Nu arbejder vi på en dispositionsplan

  Teknik og Miljø fortsætter i den kommende tid behandlingen af alle de værdifulde bidrag, der vil indgå i det udviklingsarbejde, som skal udmøntes i en dispositionsplan for området. Det er intentionen, at planen skal sætte retningen for, hvordan naturgenopretningen i området skal foregå. Lige nu arbejder vi på et første udkast, som vi vil præsentere til marts. Vi håber, I vil være med til at afstemme planerne, inden de bliver endeligt vedtaget.

  Se, hvor og hvornår du kan finde os og høre om de foreløbige planer via linket herunder.

  Klik her for at gå til kalenderen

  Sidst opdateret: 17. maj 2024