Gå til hovedindhold

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget skal bl.a. hjælpe med at prioritere og konkretisere det lokale trafiksikkerhedsarbejde. I udvalget sidder repræsentanter fra bl.a. Aarhus Byråd, Østjyllands Politi og Aarhus Universitetshospital.

Tryghed i trafikken
 • Læs op

Indhold

  Trafiksikkerhedsudvalget skal bl.a. arbejde med at holde øje med trafiksikkerhedsindsatsen i kommunen, hjælpe med at prioritere og konkretisere det lokale trafiksikkerhedsarbejde, identificere indsatsområder og støtte op om den nationale trafiksikkerhedshandlingsplan.

  Her kan du læse rapporten: Trafiksikkerhed - årsrapport 2019 for Aarhus Kommunes veje

  Her kan du læse Aarhus Kommunes trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020

  Udvalget skal holde mindst to årlige møder, og på det ene af dem inviteres repræsentanter fra andre myndigheder og interesseorganisationer herunder den kollektive trafik, kørerlærerforeningen, så udvalget får en bred dialog.

  Udvalget er nedsat som et såkaldt §17 stk. 4-udvalg. Det betyder, at der kan udpeges udvalgsmedlemmer, der ikke sidder i byrådet. Udvalget fungerer i mere end én byrådsperiode, dog skal posterne genbesættes efter valg.

  Læs dagsorden for mødet her 

  Dokumenter fra 3. møde

  Læs dagsorden for mødet her

  Dokumenter fra 2. møde

  Læs kommissoriet her

  • Nicolaj Bang (Formand), rådmand for Teknik og Miljø
  • Gert Bjerregaard, medlem af Aarhus Byråd og Teknisk udvalg
  • Metin Lindved Aydin, medlem af Aarhus Byråd og Teknisk udvalg
  • Kristian Beedholm, Cyklistforbundet, Aarhus
  • Rikke Harvey, Aarhus Universitetshospital
  • Lene Bak Larsen, Aarhus Universitetshospital
  • Dennis Lange, FDM
  • Torben Aastrup, Dansk Fodgængerforbund
  • Carsten Kousgaard, Østjyllands Politi
  • Brian Voss Olsen, Østjyllands Politi
  • Morten Skou Nicolaisen, Teknik og Miljø
  • Maria Louise Koch (Referent), Teknik og Miljø
  • Anne Høgh Vinter, Teknik og Miljø
  Sidst opdateret: 24. november 2023