Gå til hovedindhold

Skovbrugerrådet for Marselisborgskovene

Rådet rådgiver Aarhus Kommune om brugen, driften og den generelle udvikling af Marselisborgskovene.

 • Læs op

Indhold

  Skovbrugerrådet for Marselisborgskovene er et forum, hvor ønsker og løsninger kan diskuteres mellem skovenes forskellige interessenter, hvad angår både benyttelse og beskyttelse af skovene.

  Rådet behandler ikke enkeltsager, medmindre de er af et sådant omfang, at det kan have betydning for større arealer/områder i skoven. Enkeltsager vil kunne medtages til belysning af generelle og principielle spørgsmål. 

  Du kan læse Skovbrugerrådets kommissorium her.

  Oprettelsen af skovbrugerrådet blev politisk besluttet af forligspartierne i forbindelse med budgetforliget for 2022. Skovbrugerrådet er i første omgang en forsøgsordning, der evalueres i 2025.

  Rådet afholder fire årlige møder, der er lukket for offentligheden. Alle har dog adgang til både dagsorden og mødereferater herunder på siden.

  Marselisborgskovenes afgrænsning fremgår nedenfor:

  Afgrænsning af Marselisborgskovene

   

   

  DGI - Friluftsrådet - Idrætssamvirket Aarhus - Danmarks Naturfredningsforening - Moesgaard Museum - Aarhus Ungdommens Fællesråd - Mårslet Fællesråd - Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd - Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd - Dansk Botanisk Forening - Dansk Ornitologisk Forening - De Unge Biodiversitetsambassadører - Aarhus Trail Builders - Ridestier Aarhus Syd - Danmarks Kulturarvsforening - Orienteringsklubben Pan

  1. Velkommen v. Rådmand for Teknik og Miljø Nicolaj Bang (15 min)

  2. Velkommen og præsentation bordet rundt (15 min)

  3. Godkendelse af Kommissorium for Skovbrugerrådet (20 min) (bilag 1)

  4. Indstilling af medlemmer til de 3 frie pladser i Skovbrugerrådet (25 min) – som det fremgår af udkast til kommissoriet så skal der findes 3 yderligere medlemmer til skovbrugerrådet.

  Minimum den ene plads er forbeholdt en organisation, som varetager naturmæssige interesser som erstatning for Jydsk Naturhistorisk Forening (foreningen var tidligere medlem af kernegruppen for Moesgård Vildskov, men ønsker ikke at deltage i skovbrugerrådet).

  Forslag til kandidater bedes sende til Carsten inden mødet på email: carmon@aarhus.dk.

  På mødet drøftes de indkomne forslag – på baggrund heraf træffer Aarhus Kommune den endelige beslutning ift. de 3 nye medlemmer (umiddelbart efter mødet).

  5. Orientering om udviklingsplan for mountainbike sporet i Marselisborgskovene (udarbejdet af Aarhus Trail Builders) og Aarhus Kommunes screening heraf – Aarhus Trail Builders inviteres med til dette punkt (30 min) (bilag 2+3)

  6. Orientering om status for Moesgård Vildskov (10 min) (bilag 4)

  7. evt. (5 min)

  Bilag til mødet

  1. Velkommen – Præsentationsrunde (20 min.) (Bertram).
  2. Orientering om Moesgård Vildskov, herunder status og gennemgang af lovgivning (45 min.) (Carsten) – statusnotat for Moesgård Vildskov er vedhæftet (bilag 2).
  3. Redegørelse for udvidelse af MTB spor etape 1 og efterfølgende drøftelse i plenum (45 min.) (Kristian) (bilag 3).
   Det indstilles:
   - at Skovbrugerrådet drøfter det foreslåede forløb og kommer med input og opmærksomhedspunkter til forløbet.
   - at Skovbrugerrådet kommer med input og opmærksomhedspunkter til det fremadrettede arbejde med de næste etaper af forløbet.
  1. Evt. (10 min.).

  Bilag til mødet

  1. Velkommen (Bertram 10 min)
  2. Mere natur i det sydlige Aarhus (Bertram/Carsten, 15 min) – orientering om projektet.
  3. Status vedr. forslag til nye MTB ruter (Kristian, 10 min) – Bilag 1: status notat (eftersendes senere)
   Opfølgning fra sidst + status
  4. Mere biodiversitet i Marselisborgskovene – status (herunder nyt om overvågning og planlagte tiltag) (Carsten, 20 min) Bilag 2: status for mere Biodiversitet i Marselisborgskovene
  5. Drift i skovene ift. risikotræer m.m. (Lasse fra Botanisk Forening/Kristian, 20 min)
  6. Tilbygning, klubhus (Kell fra Pan, 10 min)
  7. Evt. (5 min)

  Bilag til mødet

  Bilag til mødet

  Dagsorden:

  1. Velkommen ved Bertram og kort præsentation bordet rundt (5 min)
  2. Oplæg ved Lars-Bo Lykke Christensen, Vejle Kommune (60 min)
   Zoneringer i Vejle Kommunes skove iht. ”Skovplanen – forvaltningsplan
   for Kommuneskovene i Vejle Kommune”
  3. Status – de første rydninger i Marselisborgskovene (10 min)
  4. Status vedr. etape 1 af nye MTB-spor– klage fra Slots- og Kulturstyrelsen
   er vedhæftet - og hvad med etape 2? Bertram (15 min)
  5. Arbejdet med zoneringer i Marselisborgskovene – hvordan skal vi gribe
   det an? Carsten (15 min)
  6. Evt. (5 min)

  1) Velkommen (Bertram) – 5 min

   

  2)     Status ift. biodiversitetstiltag i skovene og resultaterne af artsovervågningen

  (Kristian og Carsten) – 20 min

   

  3)     Kort indflyvning vedr. zonering (Bertram) - 10 min

   

  4)     Oplæg til workshop (Ada) – 5 min

   

  5)     Workshop – 45 min (alkoholfri Gløgg og æbleskiver ude i grupperne)

   

  6)     Hver gruppe præsenterer de væsentligste konklusioner (plenum) – 15 min (3x5 min)

   

  7)     Opsamling og afrunding ift. zonering – hvad er næste skridt? (plenum) – 15 min

   

  8)     Evt. 5 min

   

  Bilag til mødet

  Dagsorden:

  1. Velkommen v. Kim – 10 min
  2. Natura 2000 handleplan v. Carsten – 20 min
  3. 300 ha. syd for Aarhus v. Carsten – 15 min
  4. Zonering i Marselisborgskovene, hvordan kommer vi videre (kort oplæg v. Kim/Carsten og efterfølgende drøftelse i plenum) – herunder forslag fra Aarhus Trail Builders om ændring ved Hørhaven – 50 min
  5. Evt. - 10 min
  Sidst opdateret: 9. april 2024