Gå til hovedindhold

Hvor meget tjener et byrådsmedlem?

I tabellen kan du se, hvad byrådsmedlemmer får udbetalt for de forskellige poster.

 • Læs op

Indhold

   

  Post 

  Årligt vederlag (pr. 1. april 2024)

  Borgmester 1.302626 kr.
  Rådmand  1.040.099 kr.
  1. Viceborgmester  130.263 kr. 
  Grundvederlag for medlemmer af Aarhus Byråd 126.657 kr.
  Magistratsmedlemmer* 130.263 kr.
     
  Formænd   
  Teknisk Udvalg  130.263 kr.
  Kulturudvalget 86.842 kr. 
  Økonomiudvalget  86.842 kr. 
  Sundhed- og Omsorgsudvalget 86.842 kr. 
  Social- og Beskæftigelsesudvalget  86.842 kr. 
  Børn og Unge-Udvalget  86.842 kr. 
  Udvalget for Børn og Unge (tvangsfjernelse mv.)  195.394 kr.
  Klima- og Bæredygtighedsudvalget**  86.842 kr. 
     
  Udvalgsmedlemmer   
  Teknisk Udvalg  84.722 kr. 
  Kulturudvalget 56.481 kr.
  Økonomiudvalget  56.481 kr.
  Sundhed- og Omsorgsudvalget 56.481 kr.
  Social- og Beskæftigelsesudvalget  56.481 kr.
  Børn og Unge-Udvalget  56.481 kr.
  Udvalget for Børn og Unge (tvangsfjernelse mv.)  127.083 kr.
  Klima- og Bæredygtighedsudvalget** 56.481 kr.

  *Magistratsmedlemmerne modtager også grundvederlaget for medlemmer af Aarhus Byråd
  ** Midlertidigt udvalg for perioden 2022-2025

  Tabt arbejdsfortjeneste

  Et byrådsmedlem kan få godtgjort tabt arbejdsfortjeneste, der vil dog ske en reduktion på 24.511 kr. i det faste vederlag. 

  Børnetillæg


  Hvis et byrådsmedlem har et eller flere børn under 10 år, der bor hjemme, har medlemmet ret til et ”børnetillæg” på 16.332 kr. årligt (2024-niveau) uafhængigt af antallet af børn.

  Pension 

  Borgmester og rådmænd er berettiget til en egenpension, som er afhængig af, hvor længe den pågældende har beklædt posten. Udbetalingen af pension sker som udgangspunkt tidligst fra folkepensionsalderen. 
  Der er imidlertid forskellige udbetalingstidspunkter, afhængig af hvornår funktionstiden har ligget.

  Menige byrådsmedlemmer optjener ikke pension. 

  Det er Indenrigs- og Økonomiministeriet som fastsætter de nærmere regler om vederlag, diæter og godtgørelser.  Beløbene bliver opreguleret årligt 1. april.

  Faktasider 

  Byrådets Faktasider kan du se, hvor meget hvert enkelt medlem i Aarhus Byråd har fået udbetalt. 

  Sidst opdateret: 14. maj 2024