Gå til hovedindhold

Hvor meget tjener et byrådsmedlem?

I tabellen kan du se, hvad byrådsmedlemmer får udbetalt for de forskellige poster.

 • Læs op

Indhold

   

  Post 

  Årligt vederlag (1. april 2023)

  Borgmester 1.278.929 kr.
  Rådmand  1.021.178 kr.
  1. Viceborgmester  127.893 kr. 
  Grundvederlag for medlemmer af Aarhus Byråd 124.864 kr.
  Magistratsmedlemmer* 127.893 kr.
     
  Formænd   
  Teknisk Udvalg  127.893 kr.
  Kulturudvalget 85.262 kr. 
  Økonomiudvalget  85.262 kr. 
  Sundhed- og Omsorgsudvalget 85.262 kr. 
  Social- og Beskæftigelsesudvalget  85.262 kr. 
  Børn og Unge-Udvalget  85.262 kr. 
  Udvalget for Børn og Unge (tvangsfjernelse mv.)  191.839 kr.
  Klima- og Bæredygtighedsudvalget**  85.262 kr. 
     
  Udvalgsmedlemmer   
  Teknisk Udvalg  83.181 kr. 
  Kulturudvalget 55.454 kr.
  Økonomiudvalget  55.454 kr.
  Sundhed- og Omsorgsudvalget 55.454 kr.
  Social- og Beskæftigelsesudvalget  55.454 kr.
  Børn og Unge-Udvalget  55.454 kr.
  Udvalget for Børn og Unge (tvangsfjernelse mv.)  124.771 kr.
  Klima- og Bæredygtighedsudvalget** 55.454 kr.

  *Magistratsmedlemmerne modtager også grundvederlaget for medlemmer af Aarhus Byråd
  ** Midlertidigt udvalg for perioden 2022-2025

  Tabt arbejdsfortjeneste

  Et byrådsmedlem kan få godtgjort tabt arbejdsfortjeneste, der vil dog ske en reduktion på 24.164 kr. i det faste vederlag

  Pension 

  Borgmester og rådmænd er berettiget til en egenpension, som er afhængig af, hvor længe den pågældende har beklædt posten. Udbetalingen af pension sker som udgangspunkt tidligst fra folkepensionsalderen. 
  Der er imidlertid forskellige udbetalingstidspunkter, afhængig af hvornår funktionstiden har ligget.

  Menige byrådsmedlemmer optjener ikke pension. 

  Det er Indenrigs- og Økonomiministeriet som fastsætter de nærmere regler om vederlag, diæter og godtgørelser.  Beløbene bliver opreguleret årligt 1. april.

  Faktasider 

  Byrådets Faktasider kan du se, hvor meget hvert enkelt medlem i Aarhus Byråd har fået udbetalt.