Gå til hovedindhold

Almene boliger

Her kan du læse om Aarhus Kommunes politikker og styringsredskaber i forhold til den almene boligsektor.

 • Læs op

Indhold

  Bæredygtighedsstrategi for almene boliger

  Almene Boliger har udviklet et dialogværktøj, der skal hjælpe og inspirere til, at de almene boligafdelinger bidrager til en øget bæredygtighed i nybyggeri, renovering og drift.

  Kvalitetsguide for almene boliger i Aarhus

  I samarbejde med byens stadsarkitekt, har Almene Boliger, Teknik og Miljø udarbejdet en Kvalitetsguide for bygherrer med foreslåede retningslinjer for kvalitet i kommende almene boliger.

  Renoveringsguide for almene boliger

  Almene Boliger har i samarbejde med stadsarkitekten udarbejdet en Renoveringsguide til almene boliger med temaer og guidelines for renoveringer af almene afdelinger.

  Plan for bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus Kommune

  Fordelingsplanen beskriver potentialet for alment boligbyggeri i de aarhusianske forstæder og fritliggende bysamfund.

  Den delegerede bygherremodel i Aarhus

  I 2015 blev det vedtaget, at kommunerne gennem planloven skulle have mulighed for selv at styre boligsammensætningen i de enkelte boligområder.

  Fleksibel udlejning

  I udvalgte boligområder i Aarhus Kommune anvendes fleksibel udlejning for at styrke beboersammensætningen i områderne. Her på siden kan du læse mere om fleksibel udlejning og evalueringer heraf.

  Oversigt over styringsdialoger

  Aarhus Kommune fører en styringsdialog i form af årlige dialogmøder med de enkelte boligorganisationer om deres virksomhed og eventuelle udfordringer. På siden her kan du læse redegørelserne for de årlige møder.

  Sidst opdateret: 13. oktober 2023