Gå til hovedindhold
Planlægning, byggeri og boliger
Integration og udsatte boligområder
Teknik og Miljø

Fleksibel udlejning

I udvalgte boligområder i Aarhus Kommune anvendes fleksibel udlejning for at styrke beboersammensætningen i områderne. Her på siden kan du læse mere om fleksibel udlejning og evalueringer heraf.

 • Læs op

Indhold

  Fleksibel udlejning er et redskab, som giver visse boligsøgende fortrinsret til boliger i de almene boligafdelinger, der har en udlejningsaftale. På den måde supplerer udlejningsaftalerne de sociale og fysiske indsatser i udsatte boligområder, som ofte arbejder med at øge uddannelses- og beskæftigelsesgraden, styrke civilsamfundet og gøre områderne mere attraktive.

  Udlejningsredskabet anvendes også til at sikre ældres adgang til den almene boligsektor ved at give boligsøgende på 55 år og derover fortrinsret til visse boliger.

  I 2017 udarbejdede Teknik og Miljø i samarbejde med Det Boligsociale Fællessekretariat en rapport, der undersøgte og evaluerede den samlede effekt, udledt af de udlejningsredskaber, der blev anvendt i perioden 2014-2017 på tværs af boligområder med en udlejningsaftale. I rapporten indgår 42 almene boligafdelinger, omfattet af fleksibel udlejning. 

  I 2021 er effekten af fleksibel udlejning igen analyseret og evalueret som led i at kvalificere strategien for udlejningsredskaber, der fornyes hvert fjerde år i samarbejde med boligorganisationerne i BL’s 5. kreds. Evalueringen viser, at fleksibel udlejning har en betydelig effekt, særligt på andelen af beboere i beskæftigelse.

  Oversigt over udlejningsaftaler

  Oversigt over +55 udlejningsaftaler

  Evaluering af fleksibel udlejning 2017

  Evaluering af fleksibel udlejning 2021

  Sidst opdateret: 22. januar 2024