Gå til hovedindhold

Kollektiv trafik

I Aarhus Kommune finder du en række kollektive transportformer som letbane, bybus og regionalbus. De kollektive trafiktilbud skal være til gavn for både aarhusianerne og trængslen i byen.

 • Læs op

Indhold

  Find din rejse på rejseplanen.dk

  Byrådet i Aarhus beslutter serviceniveauet for bybusserne.
  Region Midtjylland beslutter serviceniveauet for de regionale busser.
  Midttrafik laver køreplanerne og beslutter taksterne. 

  Danmarks første letbane er åbnet på den indre strækning i Aarhus. Letbanen skal sammen med busserne sikre en effektiv og klimavenlig mobilitet i Aarhus-området.

  Se Letbanens aktuelle køreplan på midttrafik.dk

  Læs mere om Letbanen på Letbanens hjemmeside

  Bybusserne er de gule busser i Aarhus.

  A-busser
  I Aarhus er der seks overordnede A-buslinjer, som kører med 6-8 afgange/time i myldretiden. A-busserne kører primært på de store indfaldsveje og i de mest befolkede byområder i kommunen.

  Bybusser
  Derudover kører en række almindelige bybuslinjer med 2-4 afgange/time i myldretiden. Bybuslinjerne dækker byområder mellem A-linjerne og uden for A-linjernes dækningsområder.

  Lokallinjer
  Nogle få lokallinjer dækker specifikke kørselsbehov på udvalgte strækninger og tidspunkter, f.eks. kørsel til gymnasier til mødetid, eller kørsel til stranden om sommeren.

  Se bybussernes køreplaner

  Aktuel trafikinformation

  Se takster og priser 

  Har du glemt noget i bussen?

  Kontakt Midttrafik Kundecenter

  De regionale buslinjer - de blå busser - kører mellem Aarhus og nabokommunerne. Nogle områder af Aarhus Kommune dækkes alene af regionale busruter.

  Se regionalbussernes køreplaner

  Læs mere trafikinformation på Midttrafik.dk

  Se Midttrafiks billetter og takster

  Kontakt Midttrafiks kundecenter

  Flextur er et supplement til den kollektive trafik i de områder af Kommunen, hvor der ikke er basis for normal busdrift. Flextur kører kun efter bestilling. Du kan bestille en tur hos Midttrafik på telefon, online eller via app.

  Aarhus kommune giver tilskud til Flextur i kommunens landområder og små bysamfund. En rejse med Flextur koster dermed 4 kr. pr. km., dog mindst 30 kr. for en tur.

  Læs om Flextur på Midttrafik.dk
  Bestil en Flextur på Midttrafik.dk

  Sidst opdateret: 5. marts 2024